10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:43
předmět  Učivo
Čj Opakování učiva 5. ročníku
- uč. 10/16, 12/21 a, b, 15/30 - vše písemně do sešitu
- PS 45/7a
- Práci v sešitě i v PS vyfoť a pošli ke kontrole, prosím.
- uč. 17/34 - ústně (cvičení probereme společně během online 
  výuky dne 11. 6.)
Ma

Učebnice str.80 cv.28 a str.115 cv.8a - do sešitu- zaslat e-mailem

Aj

Alexandra Malá  - opakování slovní zásoby (viz.pyžamo web)

Rozmnožovací soustava (s. 48 - 49)

Podklady pošlu e-mailem.

Vl Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko (s. 27 - 39)
Podklady pošlu e-mailem.
Inf Řešení minulé úlohy (hledání informací v internetu).
Tv

Turistika

Hv

Rytmus

Vv

Barevné variace

Pv

Konstrukční práce - Práce se stavebnicí