10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:45
předmět  Učivo
Čj Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce
..............................................................................................
- nastudovat teorii: učebnice str.194 a 195
- zhlédnout prezentaci
https://www.youtube.com/watch?v=F-FWv7Z5NcI
- procvičování: VJ x S 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba1.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
(pošlete mi alespoň jeden screenshot)

uč. str 194/2 - napsat prvních pět řádek,
                      čárky ve větných celcích zvýrazněte prosím
                      zelenou pastelkou či fixem
                   -  zbytek cvičení ústně, prosím rodiče o kontrolu

          194/3 - změna zadání: napište větný vzorec nově vytvořeného
                      souvětí  (pište prosím vzorce ve šk. sešitu
                      na jednotlivé řádky pod sebe)

          195/4 - vytvořte souvětí podle prvních třech vzorců

PS - 45/6 (diktát ze zadání  je dobrovolný)
....................................................................................................
LV - stále je ještě mnoho žáků, kteří neposlali záznam 
       o přečtené knize. Pracujte na něm. 

 
Ma

Učebnice:    

78/11,  79/17, 22, 23 – slovní úlohy vypracovat do sešitu (zápis,  písemný výpočet, odpověď) kalkulačku používat pouze ke kontrole, výpočty písemné pod sebou v sešitě

Pracovní list:

NA POŠTĚ – práce s informacemi a daty, jsou to také slovní úlohy (zápis ve 3. a 4. cv, výpočet, odpověď)

ALFBOOK – matematika – geometrie – tělesa

Aj

Opakování posledních dvou týdnů, pracovní listy zaslány zákonným zástupcům přímo na mail. Vloženo i do souborů na stránkách školy v pyžamu.

OPAKOVÁNÍ - LIDSKÉ TĚLO

Test – vypracovat samostatně bez učebnice, rodiče prosím nenapovídat

Pexeso a skládačka – dobrovolné aktivity

ALFBOOK – přírodověda – astronomie a vesmír

Vl

SLOVENSKO, str. 34-36

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace.

ALFBOOK – vlastivěda – vlastivěda Evropy – sousední státy ČR

Odkaz – Evropské státy

Inf  
Tv

 

Hv

 

Vv

 

Pv

Herbář

https://exoticherbs.cz/s/magazin/lifestyle/jak-vyrobit-svuj-vlastni-herbar

- minimálně 15 rostlin

- pomůcka k výuce přírodovědy

- tento úkol je platný až do konce tohoto šk. roku