10. 6. - 16. 6. 2020

08.06.2020 10:37

Řešení samostatné domácí práce z minulého týdne (výpočet objemu krychle a kvádru) najdete zde:   PDF

----------------------------------------------------------------------------

Tvoje činnost v týdnu od 10.6. do 16.6.2020:

 

Do školního sešitu vypočítej následující příklady:

 

Př1: Bazén tvaru kvádru má délku 25 m, šířku 8 m a hloubku 2 m. Je naplněn vodou do jedné poloviny. Kolik je v bazénu hektolitrů vody?
 
Př2: Jirka si slepil ze čtvrtky o rozměrech 210 mm a 300 mm krychli o hraně 6 cm. Kolik cm2 ze čtvrtky činil odpad?
 
Př3: Kolik krychliček o hraně 5 cm lze vytvořit z modelovací hmoty (=modelíny) tvaru kvádru o rozměrech 6 dm, 25 cm a 4 cm?
 
Př4: Kolik m3 vzduchu je v místnosti o rozměrech 8 m, 55 dm a 400 cm?
 
 
Jeden z těchto čtyř příkladů nemusíš dělat vůbec, nebo smíš mít jeho výsledek nesprávný. 
Na výpočty smíš použít kalkulačku. Nezapomeň si u každého příkladu nakreslit obrázek a napsat zápis (= co znáš a co máš vypočítat). 
Odpovědi zašli do úterý 16.6.2020 do 18:00 hodin emailem na adresu l.kralicek.2zs@email.cz tak, že do Předmětu napíšeš Slovní úlohy-krychle a kvádr-tvé jméno.
Tam, kam se píše samotný email, piš pod sebe odpovědi asi takto:
 
Př1:  V bazénu je 11 hl vody.
Př2:  11 cm2 ze čtvrtky byl odpad.
Př3:  Z modelíny lze vytvořit 11 krychliček.
Př4:  V místnosti je 111 m3 vzduchu.
 
Ve středu 17. června zde budou k dispozici správná řešení slovních úloh.
 

 

Lad. Králíček