10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:30
předmět  Učivo
Čj Český jazyk - učebnice strana 90 - 97 vše ústně ( jedná se o pouhé
seznámení se slovními druhy - je to učivo 3.ročníku ).
- strana 98 cvičení 7 a,b napsat do sešitu jako diktát ( EMAIL ).
- strana 99 celá ústně - připomenutí psaní velkých písmen ( procvičit v
Pravopisných pětiminutovkách na straně 18).
Písanka nová 4.díl - strana 1,2,3,4,5,6.
Pravopisné pětiminutovky - strana 26,27,28,29.
Putování se sluníčkem - strana 22 cvičení 38 doplň háčky a čárky,
- strana 22 cvičení 39 doplň slova do říkanky.
Čtení vlastní knihy či dětského časopisu.
 
Ma

Pracovní sešit - strana 26,27,28 celá

- strana 28 (EMAIL )

Do velkého modrého sešitu nalepit násobilku čtyř.

Násobení čtyřmi procvičovat svižně a zpaměti.

Aj

Aj skupina H. Dvořáková

1. Pracovní sešit: strana 55 - zakroužkovat  podle poslechu.

https://youtu.be/tNd2ebblPno

1. It´s in the car.

2. It´s in the bag.

3. It´s in the pencil-case.

4. It´s on the bed.

5. It´s on the cupboard.

6. It´s in the shoe.

 

2. Pracovní sešit: strana 56:

Cvičení 1 - hledat v učebnici (strana 56 - 63) myšku Rodney a do rámečků namalovat věci, které nese.

Cvičení 2 - zopakovat slovíčka.

Cvičení 3 - Where´s Spike? (1. on the chair, 2. in the box, 3. in the cupboard, 4. on the bed)

Cvičení 4 - Do you like birds? Do you like cats?

Dotazy posílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

 J. Zorková
 
UČ: str. 60 - příběh: 
 
UČ: str. 61 - on land - Kde žijí...? On land. Na zemi. In water. Ve vodě.
 
PS: str. 54 - přiřaď, kde žijí tato zvířata: 1. pouze země - souš, 2. pouze voda, 3. obojí 
      str. 55 - zakroužkuj podle poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=tNd2ebblPno&feature=youtu.be
Opakování:  
 

 

Prv

Člověk a jeho svět - strana 60,61 dle pokynů v učebnici.

Tv

Míčové hry.

Hv

Střídání tempa písně ( pomalu x rychle ).

Vv

Kresba dle zadání v učebnici čj strana 98 cv.9.

Pv

Modelování - abeceda.