10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:33
předmět  Učivo
Čj Český jazyk učebnice str. 97, 98, 99, 100, 101, 102 - vše pouze přečíst (slovní druhy =seznámení s učivem 3. ročníku).
Str. 98/7 a, b - napíše do sešitu diktáty (EMAIL).
Str. 99/3 - napíše do sešitu čj (EMAIL).
Str. 100/3 - napíše do sešitu čj (EMAIL).
Str. 101/ 3 - napíše do sešitu čj (EMAIL).
Písanka nová 4. díl - str. 1, 2, 3, 4, 5, 6 .
Pravopisné pětiminutovky str. 26, 27, 28, 29.
Putování se sluníčkem - str. 18, 19 - spojí tužkou (provázkem) správná spojení 
nebo podtrhne správnou odpověď.
Str. 20 ústně.
Str. 21/36 ústně.
Str. 21/ 37 spojí tužkou správná spojení.
Čítanka str. 94, 95, 98, 99, 100, 101.
 
Ma

Matematika str. 26 celá -  str. 26/5, 6 napíše pidi výsledky do učebnice (EMAIL).

Str. 27 celá (EMAIL).

Str. 28 celá  (EMAIL).

Str. 29 celá (EMAIL).

DO VELKÉHO MODRÉHO SEŠITU NALEPÍ NÁSOBILKU 4. 

Tuto procvičuje svižně zpaměti.

Aj
I. Dušková, J. Zorková
 
UČ: str. 60 - příběh: 
 
UČ: str. 61 - on land - Kde žijí...? On land. Na zemi. In water. Ve vodě.
 
PS: str. 54 - přiřaď, kde žijí tato zvířata: 1. pouze země - souš, 2. pouze voda, 3. obojí 
      str. 55 - zakroužkuj podle poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=tNd2ebblPno&feature=youtu.be
Opakování:  
 

 

Prv

Prvouka str. 60, 61 vše dle pokynů v učebnici.

Tv

Míčové hry.

Hv

Střídání tempa písně (rychle x pomalu).

Vv

Kresba dle zadání v učebnici čj str. 98/9.

Pv

Modelování - abeceda.