10.6.- 16.6. 2020

09.06.2020 09:36
předmět  Učivo
Čj Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům  
Ma

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům  

Prv

Jak se máme chovat v lese, pozitivní vztah k přírodě

https://www.youtube.com/watch?v=8PaLasA8gFU

PS: str. 59 - Co už umíme

      str. 60 - Zopakujte si

Tv

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům  

Hv

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům  

Vv

Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům  

Pv

Konstrukční činnosti: stavebnice plošné i prostorové

Sestavování modelů dle předlohy i fantazie