10. 6. - 16. 6. 2020

08.06.2020 16:47
Předmět  Učivo
Čj

STŘEDA 10. 6.2020

ČJ: učebnice str. 151/2 – přepsat do sešitu, podtrhnout přídavná jména zakroužkovat podstatná jména

ČTVRTEK 11. 6. 2020

ČJ: písanka str. 25

PÁTEK 12. 6. 2020

ČJ: Čtení s porozuměním „Jak jsme rybařili“ – v příloze emailu

PONDĚLÍ 15. 6.2020

ČJ: písanka str. 26

ÚTERÝ 16. 6.2020

ČJ: učebnice str. 112/5 – ústně doplnit vynechaná písmena, napsat do sešitu pouze slova, kde dítě udělalo chybu

112/6 – vyhledat v textu, zda je věta pravdivá či ne (ústně)

 

Ma

STŘEDA 10. 6.2020

MA: str. 41/3,4,5 + sloupeček str. 42

ČTVRTEK 11. 6. 2020

MA: str. 42/1,2,4,5

PÁTEK 12. 6. 2020

MA:  str. 43

PONDĚLÍ 15. 6.2020

MA: str. 44/1,3,4,5 (cv.2  dobrovolně)

ÚTERÝ 16. 6.2020

MA: str. 45/1,2,3 + sloupeček - POSLAT

KDYKOLIV:

MA: dobrovolně minutovky str. 17,18

 

Aj

ČTVRTEK

Naposledy se nám moc nedařilo používat vazbu There is/ There are, tak to zkusíme ještě jednou.

Procvičujeme používání vazby There is/ There are (když někde něco je).
Př. Na stole je kniha. = There is a book on the table. = Tam je nějaká kniha na tom stole.
      Na stole jsou knihy = There are books on the table. = Tam jsou knihy na tom stole.
 
PÁTEK
Pokuste se přeložit a použijte vazbu There is/There are:
1. Ta panenka je na té posteli.
2. To rádio je v té kuchyni.
3. Ty boty jsou v té předsíni.
4. Ty hračky (toys) jsou v té ložnici.
5. Ta Tv je v tom obýváku.
6. Ta auta jsou na té ulici (on the street).
Ofoť a pošli.
 
PONDĚLÍ
Pokuste se přeložit a použijte vazbu There is/There are:
1. Ryba je ve vodě.
2. Kytara je v krabici.
3. Židle je v kuchyni.
4. Psi a kočky jsou na zahradě. ( in the garden)
5. Ve městě je řeka. (město = town, řeka = river)
6. Na stole jsou talíře. (talíře = plates)
Ofoť a pošli.
 
ÚTERÝ, STŘEDA
Pokuste se přeložit a použijte vazbu There is/There are:
1. Auto je v garáži. (garáž = garage)
2. Auta jsou na ulici. ( na ulici = on the street)
3. Hřeben (hairbrush) je v koupelně.
4. Stůl je v kuchyni.
5. Tužky jsou v penále.
6. Penál je ve školní tašce.
Ofoť a pošli.

 
Prv

KDYKOLIV:

PRV: dle str. 66 v učebnici popsat obrázek člověka – v příloze emailu - POSLAT

Tv 1. obeskákej pokoj/zahradu snožmo
2. obeskákej pokoj/zahradu po jedné a druhé noze
3. přelez pokoj/zahradu po čtyřech
4. přeplaz se přes pokoj/zahradu
5. přejdi pokoj/zahradu se zavřenýma očima
6.přejdi pokoj/zahradu pozadu
7. přelez pokoj/zahradu jako rak
8. válej sudy přes pokoj/zahradu :)))
Hv Střídání tempa písně (rychle x pomalu).
Vv  
Pv