10. června - 16. června 2020

08.06.2020 08:22
Předmět Učivo  10. 6. - 16. 6. 2020
Čj

Opakování učiva 6. ročníku - Přídavná jména

- ústně zopakovat Druhy přídavných jmen (učebnice - tabulky na s.71, 74, 76, 77)

- učebnice 79/9b pís. do sešitu - Toto cvičení pošli ke kontrole, prosím.

Čítanka: Gerald Durrell - Bertík Vajíčko (s. 120 - 124) 

- přečíst a ústně odpovědět na otázky ze s. 124

- do sešitu napsat údaje o autorovi (s. 124)

Ma

Krychle, kvádr – objem, převody jednotek

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

- zopakuj si vzorce pro obsah krychle a kvádru

- PS geometrie: str. 45/ cv.2 a,d

                         str. 46/ cv. 3 a,b

Aj  Učebnice - str. 68 - 69 - prostudovat cv. 4b / 69 - do šk.sešitu // pracovní sešit str. 84 - 6A - naučit slovíčka.
1) výpisky dle prezentace SAVCI V OKOLÍ VOD : prezentace zde: https://leteckaposta.cz/570603025

2)  vypracovat pracovní list obratlovci - poslat do 18.6. pracovní list zde: https://leteckaposta.cz/401228210

3) dokončování předešlých úkolů - tabulka plnění úkolů zde: https://leteckaposta.cz/191779537
 MicrosoftTeams
Ze

1. Výškové stupně v krajině: Učebnice strana 86 - 87 (přečíst).

2. Biosféra - celkové opakování.

Fy

Elektrický proud a elektrické napětí

- vytiskni a vlep nebo si přepiš do sešitu výpisky

https://www.youtube.com/watch?v=_7X1Cyrio6M

https://www.youtube.com/watch?v=i6Ond6DbnKo

V případě potřeby jsem denně na e-mailu nebo na Microsoft Teams. Popřípadě tel.: 792 729 415 po předchozí domluvě. Nebo se za mnou zastavte během konzultací v úterý a čtvrtek.
Ov Život s handicapem - Česká televize - 13. komnata Zdeňka Šafránka
Inf Řešení minulé úlohy (hledání informací v internetu).
Tv  
Vv Děkuji za spolupráci a krásné práce
Hv  
Pv