10. června - 16. června 2020

08.06.2020 08:13
Předmět Učivo  10. 6. - 16. 6. 2020
Čj

Třída IX.B

Ročníková práce: hotovou ročníkovou práci posílejte tento týden (do 12.6.2020), je možné práci přinést osobně.  Známka, kterou za tuto práci dostanete, bude mít velký vliv na finální známku na vysvědčení.

 

Ma

opakování učiva - Sbírka úloh str.58 - 60

Aj  K. Křivonosková - učebnice str.64 - 65 pročíst, přeložit články - vytvořit vlastní prezentaci na téma Australia -  ZASLAT!!!

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj Ústně opakuj podle těchto odkazů a pokud nemáš odevzdané úkoly odešli nejpozději 15.6.
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka-_orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv9_najdi_odpoved.htm
https://www.oapb.cz/projekt_vyuka-_orez/projekt2009/ruj/raduga2/3L/cv9_najdi_odpoved.htm
Nj  
Ekologie str.81-82, Stav životního prostředí str.94-96- výpisky do sešitu
Referát 1948, 1968, 1989 zašleš nejpozději 15.6.
Kdo neodevzdal předcházející úkoly zašle také do 15.6.
Ze

Moravskoslezský kraj.

Fy  Dokončení výpisků z předešlých zadání. Opakování.
Che  Přihlašovací kód do Google učebny je: bp6cbna. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Upozorňuji, že vaše práce bude zohledněna ve známce na konci školního roku.
Ov Opakování učiva
Inf (PVP) Ti z vás, kteří od 6. 5. 2020 neodevzdali ani jeden ze dvou zadaných referátů, mají čas ještě do 16. 6. 2020. Jejich známka z informatiky na konci 2. pololetí je mezi hodnotou 1 a 2. Záleží teď na tom, od koho obdržím aspoň 1 referát.  L.Kr.
Tv  
Vv  Surrealismus- co znamená tento umělecký směr a představitele. Zaslat !
Hv  
Pv Jak lze šetřit s vodou - vlastní úvaha.