10. června - 16. června 2020

08.06.2020 08:15
Předmět Učivo  10. 6. - 16. 6. 2020
Čj

jv - Opakujeme významové poměry. PS (modrý) str. 41/cv. 10a), str. 41/cv. 12.

PL - opakování probereme na konzultacích. Koho neuvidím, najdete PL v Teams. Vyplněný mi pošlete.
lv -  Osvobozené divadlo: https://www.youtube.com/watch?v=GZ8hN3AhQUY

Ma

SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICÍ - O SMĚSÍCH. Učivo v učebnici Algebra str. 108 - 110. Emailem obdržíte prezentaci k vysvětlení, Pracovní list včetně posledního úkolu a vzorové řešení minulého úkolu. 

Aj  K. Křivonosková - učebnice - str. 68 - 69 - prostudovat cv. 1a do školního sešitu - slova v 1.části přeložit ...knee - koleno, a cold - nachlazený, mám rýmu, thirsty - žíznivý.... doplnit a napsat tabulku // pracovní sešit - str.54 - 55 a naučit slovíčka str.78 - 6A.

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/                       
Rj
I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: UČ str. 124 cv. 3.9 a) - přečíst, všímat si zájmen osobních (vyznačena zeleně)
                      str. 125 - zelená tabulka Skloňování osobních zájmen - pročíst, zapamatovat si
PÍSEMNĚ:  PS - str. 71 - cv. 13, zkontrolovat si podle uč. 124/3.9a) TOTO JE POSLEDNÍ PÍSEMNÝ ÚKOL V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:-)
POMOCNÁ TABULKA:
 
Jed. č.
1. já я
2. mě меня
3. mně мне
4. mě меня
6. (o) mně (o) мне
7. (se) mnou (co) мной
 
 
Mn. č.:
1. my мы
2. nás нас
3. nám нам
4. nás нас
6. (o) nás (o) нас
7. (s) námi (c) нами
 
 
 
Využívejte slovníček v PS a na internetu Seznam.cz  - Slovník, kde najdete i zvukovou podobu hledaných pojmů, když kliknete na slova níže. 
 
Procvičování Rj:
Nj Mot - Kdo neodevzdal úkoly, přinese na konzultace pracovní sešit. Zapsat do slovníčku a naučit se časování "fahren" - P.sešit-uprostřed přehled učiva(hnědý) str. 5(nezasílat).

chnoupkova8.webnode.cz/

Rozmnožovací soustava – oplození, vývin jedince

- dovyplň pracovní list a pošli ke kontrole

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Rq11NC1W3lw

https://www.youtube.com/watch?v=9zF842ef-EA

V případě potřeby jsem denně na e-mailu nebo na Microsoft Teams. Popřípadě tel.: 792 729 415 po předchozí domluvě.

 MicrosoftTeams
Ze

CO MŮŽE KAŽDÝ UDĚLAT PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Učebnice str. 120 - 121 - do sešitu vypište "DESATERO".

Fy Opakování učiva.
Doplnění všech poznámek zadaných v době distanční výuky.
Che Názvosloví dvouprvk. sloučenin- procvičování.
Ov  
Inf (PVP) Ti z vás, kteří od 6. 5. 2020 neodevzdali ani jeden ze dvou zadaných referátů, mají čas ještě do 16. 6. 2020. Jejich známka z informatiky na konci 2. pololetí je mezi hodnotou 1 a 2. Záleží teď na tom, od koho obdržím aspoň 1 referát.  L.Kr.
Tv  
Vv  
Hv  
Pv