11. 3. - 24. 3. 2020

24.03.2020 09:52

Zadání domácí práce z matematiky - VI.C

PS(A) = pracovní sešit (aritmetika), PS(G) = pracovní sešit (geometrie),


U(A) = učebnice (aritmetika), U(G) = učebnice (geometrie)

ŠS = školní sešit

1) do ŠS narýsuj trojúhelníky z PS(G) str. 31 / cv. 3 cde (Rozbor, Konstrukce, Zkouška, jaký je to trojúhelník)

 

2) PS(G) str. 34 / cv. 4 (všechny trojúhelníky pojmenuj ABC)

 

3) PS(G) str. 35 / cv. 1 až 3 (všechny trojúhelníky pojmenuj ABC)

 

4) do ŠS opiš z U(G) str. 102 oba barevně zvýrazněné texty

 

5) do ŠS vypracuj z U(G) str. 102 / cv. 1

 

6) do ŠS napiš nadpis Osa úsečky a pak vypracuj z U(G) str. 80 / cv. 5

 

7) do ŠS napiš nadpis Kružnice opsaná trojúhelníku a pak sestroj trojúh. ABC: a = 7 cm, b = 8 cm, c = 9 cm (bez zápisu konstrukce a zkoušky) - sestroj osy všech tří stran, jejich průsečík označ Sv, zabodni do něj kružítko a rozevři třeba k bodu A a sestroj výraznou kružnici kv.

 

8) opiš do ŠS z U(G) str. 105 barevně zvýrazněný text

 

9) do ŠS:   Př.:  Sestroj libovolný pravoúhlý trojúh. CDE a sestroj mu kružnici opsanou

 

10) do ŠS: Př.: Sestroj libovolný tupoúhlý trojúh. DEF a sestroj mu kružnici opsanou

 

 

Pokud se období domácí přípravy na vyučování prodlouží z rozhodnutí vlády na déle než 14 dní (= déle než do 24.3.), budou na tomto místě informace k další domácí přípravě!