11. 3. - 24. 3. 2020

24.03.2020 11:01

Zadání domácí práce z matematiky - VII.C

 

PS(A) = pracovní sešit (aritmetika), PS(G) = pracovní sešit (geometrie),

U(A) = učebnice (aritmetika), U(G) = učebnice (geometrie)

ŠS = školní sešit

 

1) do ŠS vypočítej z U(A) str. 111 / cv. 1 až 8

 

2) do ŠS vypočítej z U(A) str. 95 / cv. 3 až 6

 

3) do ŠS nadpis Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině, potom opsat z U(A) str. 98 barevně zvýrazněný text

 

4) do ŠS vypracuj z U(A) str. 98 až 99 / cv. B

 

5) do ŠS vypracuj z U(A) str. 100 / cv. 1 až 3

 

 

Pokud se období domácí přípravy na vyučování prodlouží z rozhodnutí vlády na déle než 14 dní (= déle než do 25.3.), budou na tomto místě informace k další domácí přípravě! 

PS(A) = pracovní sešit (aritmetika), PS(G) = pracovní sešit (geometrie),
U(A) = učebnice (aritmetika), U(G) = učebnice (geometrie)
ŠS = školní sešit
 
1) do ŠS vypočítej z U(A) str. 111 / cv. 1 až 8
 
2) do ŠS vypočítej z U(A) str. 95 / cv. 3 až 6
 
3) do ŠS nadpis Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině, potom opsat z U(A) str. 98 barevně zvýrazněný text
 
4) do ŠS vypracuj z U(A) str. 98 až 99 / cv. B
 
5) do ŠS vypracuj z U(A) str. 100 / cv. 1 až 3
 
Pokud se období domácí přípravy na vyučování prodlouží z rozhodnutí vlády na déle než 14 dní (= déle než do 25.3.), budou na tomto místě informace k další domácí přípravě!