11. března - 24. března 2020

26.03.2020 18:38
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Čj
Učivo a úkoly do 20. 3.
JV: PS 2 str. 8 cv. 17, 18, 9/20, 10/23, 12/27, 28, 15/37, 16/38, 19/47, 23/1, 24/3, 4, 26 celá
LV: Prostudovat v učebnici literární výchovy 113 - 123 Čítanka: str, 127 - naučit Manon
Doplňující informace vč. prezentace - věta jednoduchá a souvětí dostupné na webu 9. A :https://9-a-2zs.webnode.cz/koronavirus-9a/?fbclid=IwAR3uyAdxfCshH-V-l0dCzXsyGMZoqwfBEmJEvy_pj62d0AjLBzz9IDmqrI4
Dále jsme pro operativní domluvy založili fb profil pod mým jménem - zde mohu odpovídat na případné dotazy. Další možností je kontakt prostřednictvím e-mailu.
Aj S.Pavlíková : prosím své žáky, aby mne co nejdříve kontaktovali na e-mail simonapavlikova@seznam.cz

Úkoly do 20.3.

L3 opakování: UČ str.42/cv.1, 2, 3 a 6 (zde utvoř 2 rozhovory mezi lékařem a pacientem) - vše zapiš do školního sešitu
Text str.52 - přečti a poslechni si příběh (viz odkaz níže, sekce AUDIO), vypracuj cv.1 a 2 (zapiš otázky i odpovědi do šk. sešitu)
Používej následující stránky k procvičování učiva: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=csJindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Kužel, jehlan - slovní úlohy.
11.3. - 13.3. - Koule - povrch a objem.
16.3. - 20.3. Koule- slovní úlohy- řešit př. z učebnice + individuální příprava na PZ- https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - přijímačky
 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
11. 3. - Opakování petrologie na test - str.26 - 35,
13.3. - Geologické děje, Vnitřní geologické děje- 1.Pohyby litosférických desek (str. 35 -37 výpisky do sešitu, obrázek 66 Vznik a zánik zemské kůry do sešitu),
20.3. - 2. Poruchy zemské kůry- vrásy, zlomy,vznik pohoří vrásněním uč. str 37-38 výpisky do sešitu, obrázek 68 vrása a její části do sešitu
Nj  L3 -  zapsat do slovníčku a naučit části dne str. 29/cv. 4(vedle jsou vysvětlivky)+ časování"essen"; do sešitu Deutsch str. 28/cv.2 - napsat podle vzoru 8 vět dle vlastního výběru.(do 25.3.)
Dě 

 Dě -  13.3. - zopakovat si minulou látku podle škol.seš. + napsat poznámky uč. str.83 -84 - Čechoslováci v boji na Východě, na Západě.

16.3. - napsat poznámky uč. str. 85 - 87  - Atentát na Heydricha, Osvobozování,Květnové povstání.

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš je znát nazpaměť!!!!

Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Práce do pátku 20. 3.:Přečíst a výpisky do sešitu učebnice str. 23 - 28. Opakovat redoxní reakce.
Fy Úkoly do 20. 3. - výpisky z učebnice str. 115 - 123, dále si  najděte části oka a překreslete do sešitu: 
Ze Jihočeský, Plzeňský kraj - vyhledat podle mapy veškeré informace o krajích.Tzn: vodstvo, doprava, zemědělství, průmysl,památky, podnebí, ochrana přírody...
Ov Trestní právo - vyhledej na internetu jeden případ trestného činu. Př. loupež, obecné ohrožení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, týrání svěřené osoby, vražda... ( motiv trestného činu, průběh trestního řízení a rozsudek trestného činu ) Minimálně formát A4, písmo vel. 12.
Pv Natočit video, jak přišívám knoflík. Poslat na mail A. Zbíral.
Vv Auto budoucnosti - fantazijní kresba. Kresba tužkou na formát A4. Alespoˇn dva pohledy.
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze.
HV Poslechové činnosti - pop

Rj - I. Dušková:
 
Učivo 12. 3.:
Uč. str. 103 - ÚSTNĚ: naučit se zelenou tabulku I. a II. časování, číst a přeložit str. 104 - cv. 3.6, 3.7 a zelená tabulka
PS: str. 57 - PÍSEMNĚ: cv. 2, 3


Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/viii-b/
Rj - I. Dušková:
 
Učivo 12. 3.:
Uč. str. 103 - ÚSTNĚ: naučit se zelenou tabulku I. a II. časování, číst a přeložit str. 104 - cv. 3.6, 3.7 a zelená tabulka
PS: str. 57 - PÍSEMNĚ: cv. 2, 3


Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/viii-b/
Předmět Učivo  18. - 24.3.
Čj Dokončit a zaslat ofocené na můj e-mail
Ma

do 27.3. Opakování- Rozklad mnohočlenů na součin ( vytýkání, postupné vytýkání, vzorce ). + procvič. Alfbook- M 8.roč.- Výrazy- vše

individuální příprava na PZ- https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - přijímačky

 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Sopečná činnost - učebnice str. 39 -40 výpisky ( nezapomeňte zapsat činné sopky ve světě) a obrázek 72 " činná sopka" nakresli a popiš do školního sešitu, zakresli nebo nalep obrysovou mapu ČR a vyznač pohoří, která v minulosti vznikla působením sopečné činnosti. Mapku naskenuj a pošli na email jarmila.stupkova@2zsdobris.cz

23.3. - písemně do školního sešitu odpovědi na otázky str. 86 a 87 + opakování zapsaných látek.

Aj 

S.Pavlíková:
1) do pátku 20.3. 13:00 ofoť nebo naskenuj hotová cvičení ve šk.sešitě (viz zadání 11.-17.3.) a pošli na email simonapavlikova@seznam.cz
2) online výuka do (24.3. - 15:00)  Alfbook (9.ročník, AJ, Project 4) - obě cvičení Fame and fortune, obě cvičení Health and safety, Slovní zásoba Tělo 1-6, Zelenina 1-3, Ovoce 1,2

3) další info obdržíš mailem po zaslání DÚ

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/

Nj L3 -  zapsat do slovníčku a naučit části dne str. 29/cv. 4(vedle jsou vysvětlivky)+ časování"essen"; do sešitu Deutsch str. 28/cv.2 - napsat podle vzoru 8 vět dle vlastního výběru,případné dotazy emailem.
Ze

Jihočeský, Plzeňský kraj - vyhledat podle mapy veškeré informace o krajích.Tzn: vodstvo, doprava, zemědělství, průmysl,památky, podnebí, ochrana přírody...

Fy Dokončit a zaslat
Rj  
Ov Trestní právo - vyhledej na internetu jeden případ trestného činu. Př. loupež, obecné ohrožení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, týrání svěřené osoby, vražda... ( motiv trestného činu, průběh trestního řízení a rozsudek trestného činu ) Minimálně formát A4, písmo vel. 12.
Che Do sešitu nakreslit obrázek 50 z učebnice str. 27 a opsat tabulku 7 ze strany 27. Na papír vypracovat elektrolýzu KF a ZnO a poslat na můj e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Inf  
Tv https://www.youtube.com/watch?v=A3YjZhnF2fk , https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s ..indiánský běh v přírodě (střídání běhu a chůze)
Vv  Figurální kompozice a figurativní umění (Picasso, Kirchner, Matisse, Modigliani, Bacon, Segal), inspirujte se výtvarnými umělci a nakreslete (tužka, fix, černý uhel) figuru. Nejlépe formát A2 a větší, třeba na balící papír nebo cokoliv doma najdete.
Hv Sledovat různé hudební styly.
Pv Domácnost - natoč video, jak by se správně měla dodržovat a aplikovat hygienická pravidla v současné karanténě. Název videa - vymysli si sám! Pošli na můj mail zbiraladela@centrum.cz.

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani