11. března - 24. března 2020

26.03.2020 18:43
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Čj UČIVO  NA  14  DNÍ:

Zopakovat učivo: VĚTA  DVOJČLENNÁ  A  JEDNOČLENNÁ + větné ekvivalenty
-vypracovat všechna cvičení v PRACOVNÍM SEŠITĚ (modrý) - str.15 / cv.37, str.16 / cv.38, str. 17 / cv. 40,41
-zopakovat druhy VEDLEJŠÍCH  VĚT + souvětí SOUŘADNÉ  A  PODŘADNÉ
-vypracovat - PRACOVNÍ  SEŠIT: str. 23 / cv. 1,2;  str.24 / cv.3,4;  str.25/ cv.6;  str.26 / cv. 8,9,10,11; str.27 / cv. 13,14;  str.28 / cv.15; str.29 / cv. 18.
Procvičit jednotlivá cvičení v učebnici - učivo týkající se daného učiva.

ksv - Je nutné, aby všichni žáci měli doplněny všechny publicistické útvary - pokud někdo nemá, dá mi vědět a domluvíme se.

lv - Opakovat a doučit se probrané učivo. Na poslední písemnou práci jste se vůbec neučili.


POZOR!!
Hned po příchodu do školy budou všichni žáci psát ze všeho daného učiva písemné práce. Je to učivo sedmého a osmého ročníku - žáci pouze opakují.


HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!


PŘEJI HODNĚ  ZDARU - sarka.fulinova@seznam.cz            (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)

Všichni studenti - můžete pracovat a připravovat se na přijímací zkoušky, i když už jsme toho stihli docela dost, ale nidy toho není málo. Posílám odkaz.

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/   Kateřina Křivonosková - učebnice zopakovat str.40 -43.,do English gr. cv.1a),b)., str.44.                                                                                                                                                      - pracovní sešit str.32,33,34,35- písemně, naučit str.75 - 76 3A,B,C,D, 4A.
Ma 12.-13.3 Koule -  povrch, uč. str. 70 - 74, vzorec výpočtu a příklady z uč. str 74, sbírka str. 110 do šk. sešitu
16.-17.3. Koule - objem, uč. str.74 - 75, vzorec výpočtu a příklady z uč. str.75/ 1, 2, 3, 4, 6 do šk.sešitu
11. - 13.3. - Opakování petrologie na test - str.33 - 44,
18.3. - Geologické děje, Vnitřní geologické děje- 1.Pohyby litosférických desek (str. 45 -47 výpisky do sešitu, obrázek 89 Vznik a zánik zemské kůry do sešitu),
20.3. - 2. Poruchy zemské kůry- vrásy, zlomy,vznik pohoří vrásněním uč. str 47-49 výpisky do sešitu, obrázek 91 vrása a její části do sešitu
Nj  https://chnoupkova8.webnode.cz/
Dě 

 11.3. - opakovat minulou látku ve školním sešitě

16. 3. - přečíst a zapsat poznámky do šk.seš. uč.str.83 a 84 - Čechoslováci v boji na Východě a na Západě

18.3. - přečíst a poznámky do šk.seš. uč. str. 85,86,87 - Atentát na Heydricha, Osvobozování, Květnové povstání

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!!!!

Rj

RJ -  12.3. - ústně opakovat skloňování podst. jmen - uč. str. 36 a 37, školní sešit, gramatika

  17.3. - písemně do ŠS - uč.str.36 cv. 3.4 a str. 37 cv. 3.5 + text v růžovém poli

 19.3. - písemně do ŠS - uč. str. 38 a 39 cv. 3.7 a naučit skloňování str. 39 /chimija/ 

Che Práce do pátku 20. 3.:Přečíst a výpisky do sešitu učebnice str. 23 - 28. Opakovat redoxní reakce.
Fy Úkoly do 20. 3. - výpisky z učebnice str. 115 - 123, dále si  najděte části oka a překreslete do sešitu: 
Ze Kraje ČR.Územní členění-učebnice str.38-39.Hlavní město Praha-učebnice str.40-41.
Ov Zápis do sešitu: stručně dle zákoníku práce-pokračovat v prac. poměru:zkušební doba - par.35; povinosti zaměstnance a zaměstnavatele - par. 38; konec prac. poměru - par. 48 + přečíst par. 106; prac. podmínky mladistvých - par. 243-247 + par. 34,35 občanského zákoníku(do25.3.)
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze. Dívky: uč. Pallagyová- Referát můj oblíbený sport.  Pravidla a proč ho provozovat. Zaslat na 2.zsdobris@seznam.cz
Pv Životopis 
Vv Proměny přírody v barvách - malba 
Vše https://9-a-2zs.webnode.cz/  
Předmět Učivo  18. - 24.3.
Čj
Upozorňuji všechny žáky, aby si ve vlastním zájmu opakovali a vypracovali všechna cvičení na VEDLEJŠÍ  VĚTY (prohlédnout oba dva PRACOVNÍ  SEŠITY),
zopakovali SOUVĚTÍ  SOUŘADNÁ  A  PODŘADNÁ (opět vypracovali cvičení v PRACOVNÍCH  SEŠITECH).


ksv - Je nutné, aby všichni žáci měli doplněny všechny publicistické útvary - pokud někdo nemá, dá mi vědět a domluvíme se.

lv - Opakovat a doučit se probrané učivo. Na poslední písemnou práci jste se vůbec neučili.


POZOR!!
Hned po příchodu do školy budou všichni žáci psát ze všeho daného učiva písemné práce. Je to učivo sedmého a osmého ročníku - žáci pouze opakují.


HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji.

Stále jsem ještě od většiny žáků nedostala vypracované úkoly!!!!!!


Všichni studenti - můžete pracovat a připravovat se na přijímací zkoušky, i když už jsme toho stihli docela dost, ale nidy toho není málo. Posílám odkaz.

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory


PŘEJI HODNĚ  ZDARU - sarka.fulinova@seznam.cz            (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Nj https://chnoupkova8.webnode.cz
Ma

Pro všechny - Opakování a procvičování těles na www.alfbook.cz,  Prostorová tělesa -  19.3. tělesa, 20. 3. objem a povrch těles 1 , 23.3. objem a povrch těles 2, 24.3. vzorce. Na těchto stránkách každý den kontroluji vaši práci. Děkuji

 příprava na PZ- https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - přijímačky

 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Sopečná činnost - učebnice str. 50 -51 výpisky ( nezapomeňte zapsat činné sopky ve světě) a obrázek 98 " činná sopka" nakresli a popiš do školního sešitu, zakresli nebo nalep obrysovou mapu ČR a vyznač pohoří, která v minulosti vznikla působením sopečné činnosti. Mapku naskenuj a pošli na email jarmila.stupkova@2zsdobris.cz
 

18.3. - přečíst a poznámky do šk.seš. uč. str. 85,86,87 - Atentát na Heydricha, Osvobozování, Květnové povstání

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!!!!

23.3 - učebnice str. 86 a 87 - odpovědi dozadu do sešitu + opakování zapsaných látek.

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ze

Středočeský kraj učebnice str.44-47.Kontakt:kopal.v@seznam.cz

Nj https://chnoupkova8.webnode.cz
Rj  19.3. - písemně do ŠS - uč. str. 38 a 39 cv. 3.7 a naučit skloňování str. 39  - chemie, fotografie
24. 3. - do škol.seš. vyskloňuj - podst. jména  мама , Юлия , дедушка , тётя, дом,  учитель, друг /viz učebnice, gramatika/
+ písemně učebnice str. 40 cv. 3.9
 
Fy Dokončit a zaslat
Che Do sešitu nakreslit obrázek 50 z učebnice str. 27 a opsat tabulku 7 ze strany 27. Na papír vypracovat elektrolýzu KF a ZnO a poslat na můj e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Ov Zápis do sešitu: stručně dle zákoníku práce-pokračovat v prac. poměru:zkušební doba - par.35; povinosti zaměstnance a zaměstnavatele - par. 38; konec prac. poměru - par. 48 + přečíst par. 106; prac. podmínky mladistvých - par. 243-247 + par. 34,35 občanského zákoníku
Tv Dívky: uč. Pallagyová- Referát můj oblíbený sport.  Pravidla a proč ho provozovat. Zaslat na 2.zsdobris@seznam.cz
Vv  
Hv Sledovat různé hudební styly.
Pv