11. března - 24. března 2020

26.03.2020 18:49
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Čj UČIVO  NA  14  DNÍ:
Zopakovat učivo: VĚTA  DVOJČLENNÁ  A  JEDNOČLENNÁ + větné ekvivalenty
-vypracovat všechna cvičení v PRACOVNÍM SEŠITĚ (modrý) - str.15 / cv.37, str.16 / cv.38, str. 17 / cv. 40,41
-zopakovat druhy VEDLEJŠÍCH  VĚT + souvětí SOUŘADNÉ  A  PODŘADNÉ
-vypracovat - PRACOVNÍ  SEŠIT: str. 23 / cv. 1,2;  str.24 / cv.3,4;  str.25/ cv.6;  str.26 / cv. 8,9,10,11; str.27 / cv. 13,14;  str.28 / cv.15; str.29 / cv. 18.
Procvičit jednotlivá cvičení v učebnici - učivo týkající se daného učiva.


POZOR!!
Hned po příchodu do školy budou všichni žáci psát ze všeho daného učiva písemné práce. Je to učivo sedmého a osmého ročníku - žáci pouze opakují.

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!


Všichni studenti - můžete pracovat a připravovat se na přijímací zkoušky, i když už jsme toho stihli docela dost, ale nidy toho není málo. Posílám odkaz.

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory


PŘEJI HODNĚ  ZDARU - sarka.fulinova@seznam.cz   (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Aj S.Pavlíková : prosím své žáky, aby mne co nejdříve kontaktovali na e-mail simonapavlikova@seznam.cz

Úkoly do 20.3.
L3 opakování: UČ str.42/cv.1, 2, 3 a 6 (zde utvoř 2 rozhovory mezi lékařem a pacientem) - vše zapiš do školního sešitu
Text str.52 - přečti a poslechni si příběh (viz odkaz níže, sekce AUDIO), vypracuj cv.1 a 2 (zapiš otázky i odpovědi do šk. sešitu)
Používej následující stránky k procvičování učiva: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

 Kateřina Křivonosková - učebnice, zopakovat str.40 - 43, do Eng. gr. cv.1a),b). Přečíst, přeložit str.44.                                                                                      učivo 25.4. - 8.4.                                          - pracovní sešit - str. 32 - 35 , naučit str.75 - 76  3A, 3B, 3C, 3D, 4A.
Ma Kužel, jehlan - slovní úlohy.
11.3. - 13.3. - Koule - povrch a objem. ( bude test- kužel, koule )
16.3. - 20.3. Koule- slovní úlohy- řešit př. z učebnice + individuální příprava na PZ- 
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - přijímačky
 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Učivo do 18.3.2020 

Příprava na test PEDOLOGIE (dle otázek) - možno poslat odpovědi ke kontrole na můj email

Zároveň vytvářím studijní skupinu žáků 9.C, kde budou všechny materiály k dispozici a je zde možné i diskutovat nad jednotlivými úkoly. Prosím, přihlaste se na odkazu níže. Heslo pro vstup do třídy je: nf9pfh
https://new.edmodo.com/student-signup?utm_source=main&utm_campaign=logged-out-pages&utm_medium=visitor-site&utm_content=learn-better-together-section

 
Pv

Životopis- napsat na počítači ( formát A4 )

Nj  Mot: zapsat do slovníčku a naučit části dne str. 29/cv. 4(vedle jsou vysvětlivky)+ časování"essen"; do sešitu Deutsch str. 28/cv.2 - napsat podle vzoru 8 vět dle vlastního výběru.(do25.3.)
https://chnoupkova8.webnode.cz/
Dě   Učivo zadáno do 18.3. - přečíst a poznámky str. 81 až 87 + opakovat minulou látku. Poznámky budou stručné a budeš je umět nazpaměť!!!!!!
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Che 11.3. - 13.3. Zdroje uhlovodíků- doladit podle učebnice ( bude test ) 
16.3. - 20.3. Úvod do organické chemie- číst v učebnici + zapsat do sešitu a naučit řadu 10 uhlovodíků vč. vzorců- methan, ethan....... dekan. (hledej pomoc:
    https://www.zskladnovasatova.cz/files/2018/08/10/uhlovodiky-alkany.pdf )
Fy 11.3.-13.3.Optické vlastnosti oka- výpisky. (bude test- Čočky uč.str.110-123)
od 16.3. zpracování prezentací- Alternativní zdroje energie ( zádáno ) + další prezentace na zvolené téma
Ze Kraje ČR.Územní členění-učebnice str.38-39.Hlavní město Praha-učebnice str.40-41.
Ov Zápis do sešitu: stručně dle zákoníku práce-pokračovat v prac. poměru:zkušební doba - par.35; povinosti zaměstnance a zaměstnavatele - par. 38; konec prac. poměru - par. 48 + přečíst par. 106; prac. podmínky mladistvých - par. 243-247 + par. 34,35 občanského zákoníku(do25.3.)
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze. Dívky: uč. Pallagyová-Referát můj oblíbený sport.  Pravidla a proč ho provozovat. Zaslat na 2.zsdobris@seznam.cz
Vv 10.3.2020 hodina proběhla ve škole - kresba ,,auto budoucnosti,,
Vše https://9-a-2zs.webnode.cz/  
Předmět Učivo  18. - 24.3.
Čj

Upozorňuji všechny žáky, aby si ve vlastním zájmu opakovali a vypracovali všechna cvičení na VEDLEJŠÍ  VĚTY (prohlédnout oba dva PRACOVNÍ  SEŠITY),
zopakovali SOUVĚTÍ  SOUŘADNÁ  A  PODŘADNÁ (opět vypracovali  cvičení v PRACOVNÍCH  SEŠITECH).

ksv - Je nutné, aby všichni žáci měli doplněny všechny publicistické útvary - pokud někdo nemá, dá mi vědět a domluvíme se.
lv - Opakovat a doučit se probrané učivo. Na poslední písemnou práci jste se vůbec neučili.

 

POZOR!!
Hned po příchodu do školy budou všichni žáci psát ze všeho daného učiva písemné práce. Je to učivo sedmého a osmého ročníku - žáci pouze opakují.

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji.

Stále jsem ještě od většiny žáků nedostala vypracované úkoly!!!!!!


Všichni studenti - můžete pracovat a připravovat se na přijímací zkoušky, i když už jsme toho stihli docela dost, ale nidy toho není málo. Posílám odkaz.

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

PŘEJI HODNĚ  ZDARU - sarka.fulinova@seznam.cz            (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)

Ma

do 27.3. Opakování- Rozklad mnohočlenů na součin ( vytýkání, postupné vytýkání, vzorce ) + procvič. Alfbook- M 8.roč. Výrazy - vše

 individuální příprava na PZ- https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - přijímačky

 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Učivo do 25.3.2020

VÝPISKY DLE PREZENTACÍ + naučit se danou látku (VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE) - odkaz ke stažení níže
https://leteckaposta.cz/180261450 

Poté zašlu pracovní list k vypracování

VŠICHNI SE PŘIHLÁSÍ DO SKUPINY

Zároveň vytvářím studijní skupinu žáků 9.C, kde budou všechny materiály k dispozici a je zde možné i diskutovat nad jednotlivými úkoly. Prosím, přihlaste se na odkazu níže. Heslo pro vstup do třídy je: nf9pfh
https://new.edmodo.com/student-signup?utm_source=main&utm_campaign=logged-out-pages&utm_medium=visitor-site&utm_content=learn-better-together-section

přečíst a poznámky str. 81 až 87 + opakovat minulou látku. Poznámky budou stručné a budeš je umět nazpaměť!!!!!!

24. 3. - odpovědi písemně do školního sešitu str. 86 a 87

Aj 

S.Pavlíková:
1) do pátku 20.3. 13:00 ofoť nebo naskenuj hotová cvičení ve šk.sešitě (viz zadání 11.-17.3.) a pošli na email simonapavlikova@seznam.cz
2) online výuka do (24.3. - 15:00)  Alfbook (9.ročník, AJ, Project 4) - obě cvičení Fame and fortune, obě cvičení Health and safety, Slovní zásoba Tělo 1-6, Zelenina 1-3, Ovoce 1,2

3) další info obdržíš mailem po zaslání DÚ 

Nj https://chnoupkova8.webnode.cz/
Mot - L3 -  zapsat do slovníčku a naučit části dne str. 29/cv. 4(vedle jsou vysvětlivky)+ časování"essen"; do sešitu Deutsch str. 28/cv.2 - napsat podle vzoru 8 vět dle vlastního výběru,případné dotazy emailem.
Ze

Středočeský kraj - učebnice str.44-47.Kontakt:kopal.v@seznam.cz

Fy Opakování- Alfbook- F- 9- Světelné jevy- Opt. vlast. oka, Lom světla, oko. Optika shrnutí 1. Zrcadla ( viz prezentace ). + zpracování prezentací- Alternativní zdroje energie ( zádáno ) + další prezentace na zvolené téma ( do 27.3.)
Rj .https://eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování- Alfbook- Ch- 9- Anorganické sloučeniny- vše- postupně. Zvláštnosti atomu C- vazby, vzorce, řetězce. Alkany, cykloalkany ( viz prezentace ) ( do27.3. )
Ov Zápis do sešitu: stručně dle zákoníku práce-pokračovat v prac. poměru:zkušební doba - par.35; povinosti zaměstnance a zaměstnavatele - par. 38; konec prac. poměru - par. 48 + přečíst par. 106; prac. podmínky mladistvých - par. 243-247 + par. 34,35 občanského zákoníku
Tv Dívky: uč. Pallagyová- Referát můj oblíbený sport.  Pravidla a proč ho provozovat. Zaslat na 2.zsdobris@seznam.cz
Vv Figurální kompozice a figurativní umění (Picasso, Kirchner, Matisse, Modigliani, Bacon, Segal), inspirujte se výtvarnými umělci a nakreslete (tužka, fix, černý uhel) figuru. Nejlépe formát A2 a větší, třeba na balící papír nebo cokoliv doma najdete
Hv Sledovat různé hudební styly.
Pv Životopis- napsat na počítači ( formát A4 )