11. března - 24. března 2020

26.03.2020 14:37
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Ma  Přímá a nepřímá úměrnost, pravoúhlá soustava souřadnic, graf přímé a nepřímé úměrnosti učebnice str. 104/cvičení 2 - 5,  strana 108/cvičení 2 - 5, slovní úlohy str. 111/ cv 1 - 8  (pokusit se počítat postupem jako v 5. a 6. třídě). Vše na volné papíry, nejlépe A4.
Čj  PRACOVNÍ  SEŠIT (červený) - vypracovat str. 28/cv. 1; str.29 / cv.2,3,5,6; str.30 / cv.1
- do školního sešitu přepsat informace týkající se učiva PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ  URČENÍ - z PRACOVNÍHO  SEŠITU (červený)
-vypracovat str.31 / cv. 2,3,4 + str. 32 / cv. 1,2 + str. 33 / cv. 4,5,6
- procvičovat jednotlivá cvičení z učebnice (podmět, přísudek, předmět a příslovečné určení).

lv - Ve volných chvílích začněte číst samostatnou četbu.

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!   
E -mailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz 
  (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Dě 

Vv

 11.3. - opakovat Husitstvi /podle školního sešitu - bude test/ + napsat poznámky do škol.seš. Ladislav Pohrobek - učebnice str.109

13.3. - zopakovat minulou látku + do školního sešitu poznámky uč. str.110 a 111 - Jiří z Poděbrad

18.3. - do škol.sešitu poznámky uč.str. 112 a 113 Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

20.3. - zopakovat si  látky podle otázek uč.str. 112, 113, 114

Poznámky v sešitě budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!

Soutěž - Boží /jako/  Božena - přiipravit náčrt

Ze Amerika.Asie-učebnice str.38-39(hranice Evropy a Asie,horizontální členitost-ostrovy.poloostrovy....,vertikální členitost-pohoří,nížiny...).
Fy 11.- 20.3. Opakovat + doplnit- Tlak, tlaková síla, tření, třecí síla (uč. str. 86- 95 ) + řešit př. str. 91/ 2,3,4. Třecí síly v denní i technické praxi- výpisky- str. 96, 97 (bude test- tlak, tlaková síla, tření, třecí síla)
Aj Vypracovat dodané materiály.Naučit z tabulky nepravidelná slovesa.Zopakovat pravidla psaní a výslovnost koncovek u pravidelných sloves. Písemně vypracovat:Vlastní záznamy z minulého týdne.Co jsi každý den dělal - připravit k prezentaci. Pracovní sešit - str.76 Holidays 3A,3B,3C - naučit
Lucie Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Slovíčka 4.lekce, první třetina,  doplnit PL 0až2.  2.týden sl. 4.lekce druhá třetina,  PL 3 lekce doplnit. 
 
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
11. - 18. 3. - Pracovní sešit str. 21-24 / cv. 78,79,81,82,83,84 - ofotit či naskenovat a poslat na můj e_mail. Do sešitu vytisknout a vlepit či opsat výpisky.
Inf

Referát na zadané téma - živočich, stát, herec s využitím textového editoru, grafického editoru, tabulkového editoru
a internetu.

Ov Vypracovat koláž na čtvrtku formát  A4 - Můj volný čas(do 25.3.)
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze.
Předmět Učivo  18. - 24.3.
Čj Vypsat do školního sešitu další rozvíjející větný člen - PŘÍVLASTEK  (Pracovní sešit - červený) - str. 34, 35, 36.
Procvičit si dané učivo v PRACOVNÍM  SEŠITĚ - str.34 / cv. 7,8;  str. 35 / cv. 9, 10, 11, 12;  str. 36 / cv. 13,14,15.

lv - Ve volných chvílích začněte číst samostatnou četbu.

UPOZORNĚNÍ!! Po příchodu do školy budou žáci psát z daného učiva písemku. Všechno učivo (kromě Přívlastku těsného a volného a Doplňku - což je nové učivo) bylo probráno a procvičeno v šestém ročníku. Pokud si budou všichni vypracovávat a procvičovat daná cvičení, neměli by mít problém. PŘEJI  VŠEM  ŽÁKŮM  HODNĚ  PÍLE. 

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL! 

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji!

Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz  

(Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)

Ma

Opakování zlomky, celá a racionální čísla - učebnice str. 135/ cv. 1 až 4, str. 136/6+8. Pokračujte na volné listy.

E-mailové spojení: vera.benakova@2zsdobris.cz.

Kroužkovci – doplň pracovní list, pošli na můj e-mail do 24.3. ke kontrole, pak bude sloužit jako výpisky.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=6CHvEtd_cz8

https://www.youtube.com/watch?v=58jkAsF3pt8

V případě nutnosti můžete volat tel.: 792 729 415 vždy v úterý a čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod, jinak jsem denně na e-mailu.

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji!

18.3. - do škol.sešitu poznámky uč.str. 112 a 113 Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

20.3. - zopakovat si  látky podle otázek uč.str. 112, 113, 114 - ústně

Poznámky v sešitě budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Pall.- slovíčka 4.lekce druhá třetina,  PL 3 lekce doplnit.
Ze

Podnebí a krajiny Ameriky.Řeky a jezera Ameriky -str.6-7.Kontakt:kopal.v@seznam.cz 

Fy Mechanické vlast. kapalin- výpisky- uč. str. 98, 99 + obr. vodorovná hladina. Pascalův zákon- číst- uč. str. 99- 101, zápis do šk. sešitu- žl. rámeřek str.101+ řešený př. str. 101. Opakování- Alfbook- Pohyb a síla- Tlak a tlaková síla 1,2,3. ( do 27.3. )
Ov Vypracovat koláž na čtvrtku formát  A4 - Můj volný čas, tuto práci odevzdáte po nástupu do školy.
Inf  
Tv https://www.youtube.com/watch?v=A3YjZhnF2fk , https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s ..indiánský běh v přírodě (střídání běhu a chůze)
Vv Boží /jako/ Božena - soutěž knihovny k výročí narození B.Němcové - vymysli obrázek k tomuto  výročí.
Hv Sledovat různé hudební styly.
Pv Sestav sváteční menu - Velikonoce, s rozepsáním ingrediencí a postupem. Pošli na email:turynska@seznam.cz