11. března - 24. března 2020

26.03.2020 14:45
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Ma Přímá a nepřímá úměrnost. Měřítko mapy a plánu. Trojčlenka.
11.3. - 13.3.- měřítko mapy a plánu pomocí trojčlenky.
16.3.- 20.3.- Trojčlenka - slovní úlohy- učebnice str. 111,112, PS str. 42,43. Pravoúhlá soustava souřadnic- učebnice str.97. Graf přímé úměrnosti, rovnice přímé úměrnosti - učebnice str.102,103.
Čj  PRACOVNÍ  SEŠIT (červený) - vypracovat str. 28/cv. 1; str.29 / cv.2,3,5,6; str.30 / cv.1
- do školního sešitu přepsat informace týkající se učiva PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ  URČENÍ - z PRACOVNÍHO  SEŠITU (červený)
-vypracovat str.31 / cv. 2,3,4 + str. 32 / cv. 1,2 + str. 33 / cv. 4,5,6
- procvičovat jednotlivá cvičení z učebnice (podmět, přísudek, předmět a příslovečné určení).

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!
Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz 
(Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Aj

Simona Pavlíková:

Zapiš si slovní zásobu (AJ - ČJ) do šk. sešitů, téma Food and drink (banana...youghurt) z PS str.83.
PS str.34/cv.1,2 a 3, PS str.35/cv.5 a 7 (počitatelná a nepoč. podst.jména, členy), PS str.36/cv.1 a 2
Využívej následující stránky k procvičení učiva: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Dě - 12.3. - Opakovat - Husitství na test - podle škol.seš. + do škol.seš. poznámky uč. str. 109 - Ladislav Pohrobek

16. 3. zopakovat minulou látku a do škol.seš. zapsat poznámky str. 110 a 111 - Jiří z Poděbrad

19. 3. - zopakovat minulé látky + poznámky do škol.seš. str. 112 a 113 - Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

Poznámky ve školním sešitě budou stručné, pouze to nejdůležitější a všechny látky se naučíš nazpaměť!

Ze  Do sešitu udělat výpisky z učebnice a odpovědět si na OTÁZKY v učebnici- téma S Amerika str.:4-10 
- včetně zakresleni obrázků do sešitu, umět najít  největší státy, řeky, jezera,hory,pohoří na mapě 
inspirace : https://m.kontinenty.webnode.cz/amerika/
dotazy: alex.mala@2zsdobris.cz
 
Nj L3 - učebnice str. 35 cv.4a - do slovníčku vypsat další vlastnosti; PS -  str. 26/ cv.2,3; str. 27/ cv. 4,5,6.(do 25.3.)
Rj Ře - úkoly na 12.3.,17.3., a 19.3., byly zadány - dokonale naučit azbuku, časování, číslovky, národy - viz. školní sešit.
Úkoly do pátku 20. 3.:Opakovat stonek a list. Přečíst a udělat výpisky: Rozmnožování rostlin - učebnice str. 40 - 45.
Fy 1.- 20.3. Opakovat + doplnit- Tlak, tlaková síla, tření, třecí síla (uč. str. 86- 95 ) + řešit př. str. 91/ 2,3,4. Třecí síly v denní i technické praxi- výpisky- str. 96, 97 (bude test- tlak, tlaková síla, tření, třecí síla)
Ov Vypracovat koláž na čtvrtku formát  A4 - Můj volný čas(do 25.3.)
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze.

Vv

Včely - královny života. Tajemství úlu - soutěž. Formát A4 nebo A3, technika libovolná.
 

Pv

9.3.2020 proběhla výuka ve škole

 

Předmět 18. 3. - 24. 3. 2020 
Čj Vypsat do školního sešitu další rozvíjející větný člen - PŘÍVLASTEK (Pracovní sešit - červený) - str. 34, 35, 36.
Procvičit si dané učivo v PRACOVNÍM  SEŠITĚ - str.34 / cv. 7,8;  str. 35 / cv. 9, 10, 11, 12;  str. 36 / cv. 13,14,15.

lv - Ve volných chvílích začněte číst samostatnou četbu.

UPOZORNĚNÍ!
Po příchodu do školy budou žáci psát z daného učiva písemku. Všechno učivo (kromě Přívlastku těsného
a volného a Doplňku - což je nové učivo) bylo probráno a procvičeno v šestém ročníku. Pokud si budou
všichni vypracovávat a procvičovat daná cvičení, neměli by mít problém. 

PŘEJI  VŠEM  ŽÁKŮM  HODNĚ  PÍLE. 

HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!
Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji! 

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji.

Stále jsem ještě od většiny žáků nedostala vypracované úkoly!!!!!!


Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz    
 (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Ma Opakování- Alfbook- Celá čísla- vše. Graf nepřímé úměrnosti, rovnice nepřímé úměrnosti.
Učebnice strana 105 - 108, výpisky + graf do sešitu.
Dokončit výpisky z učebnice str. 40 - 45 - Rozmnožování rostlin, v pracovním sešitě vypracovat cv. 70 - 73 na stranách 19 - 20. Případné dotazy posílejte na můj e-mail: jana.melicharová@2zsdobris.cz

19. 3. - zopakovat minulé látky + poznámky do škol.seš. str. 112 a 113 - Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

Poznámky ve školním sešitě budou stručné, pouze to nejdůležitější a všechny látky se naučíš nazpaměť!

23.3 - projekt Dějiny v obrazech - potřebuješ kancelářský papír /nebo nelinkovaný papír/ - stejně jako vždy

 - vlevo bude časová přímka, letopočet, panovníci /Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský/ ke každému 5 vět + obrázky

Aj L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

S.Pavlíková:
1) do pátku 20.3. 13:00 ofoť nebo naskenuj zapsanou slovní zásoubu ve šk.sešitě (viz zadání 11.-17.3.) a pošli na
email simonapavlikova@seznam.cz
2) cvičení v PS  v pátek 20.3. (viz zadání 11.-17.3.) podepíše rodič, nekontroluje jeich správnost, jen jejich splnění
3) online výuka do (24.3. - 15:00)  Alfbook (7.ročník, AJ, Project 2) - obě cvičení My life, obě cvičení Animals, obě
cvičení Food
4) v PS postupně doplňuj chybějící cvičení do str.33 (k poslechu použij CD)
5) další info obdržíš mailem po zaslání DÚ 
Rj Opakovat časování sloves str.38 a 39 / жить, говорить / - budeš znát nazpaměť. 
24.3. - do školního sešitu opiš časování slovesa / знать/ - str.  46 v učebnici a nauč se toto sloveso nazpaměť.
Ústně cvičení na str. 40 a na str. 41 cv.4.7 a 4.8
Písemně do pracovního sešitu str. 31 cv. 18
Stále trénovat psaní azbuky do školního sešitu podle PS - lekce 1 - 3.
Nj Pall.- slovíčka 4.lekce druhá třetina,  PL 3 lekce doplnit.
 Mot - L3 - učebnice str. 35 cv.4a - do slovníčku vypsat další vlastnosti; PS -  str. 26/ cv.2,3; str. 27/ cv. 4,5,6; vše procvičit, případné dotazy emailem.
Fy Mechanické vlast. kapalin- výpisky- uč. str. 98, 99 + obr. vodorovná hladina. Pascalův zákon- číst- uč. str. 99- 101, zápis do šk. sešitu- žl. rámeřek str.101+ řešený př. str. 101. Opakování- Alfbook- Pohyb a síla- Tlak a tlaková síla 1,2,3. ( do 27.3. )
Ze   Do sešitu udělat výpisky z učebnice a odpovědět si na OTÁZKY v učebnici- téma S Amerika str.:10-16

inspirace : https://m.kontinenty.webnode.cz/amerika/
 
Ov Vypracovat koláž na čtvrtku formát  A4 - Můj volný čas, tuto práci odevzdáte po nástupu do školy.
Tv Protahovací cvičení.
Vv Výroba origami https://www.pinterest.ca/pin/284500901446960381/
Vyfotit a poslat na mail: zbiraladela@centrum.cz
Hv Sledovat různé hudební styly.
Pv


Sadba a výsev koření, zeleniny. Natoč video jak správně sázet semínka rostlin do květináče, na zahradě či 

ve skleníku. (semínka mohou být i fiktivní). Pošli na mail: zbiraladela@centrum.cz  A.Zbíral, platí i pro skupinu p.uč. J.Vršeckého