11. března - 24. března 2020

26.03.2020 14:50
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Ma Distanční výuka
Čj  PRACOVNÍ  SEŠIT (červený) - vypracovat str. 28/cv. 1; str.29 / cv.2,3,5,6; str.30 / cv.1
- do školního sešitu přepsat informace týkající se učiva PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ  URČENÍ - z PRACOVNÍHO  SEŠITU (červený)
-vypracovat str.31 / cv. 2,3,4 + str. 32 / cv. 1,2 + str. 33 / cv. 4,5,6
- procvičovat jednotlivá cvičení z učebnice (podmět, přísudek, předmět a příslovečné určení).


HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!
Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz   
 (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)

13.3. - opakovat podle šk.seš. Husitství - bude test, + napsat do škol.seš.poznámky uč.str.109 - Ladislav Pohrobek

 16.3. zopakovat minulou látku + do škol.seš. napsat poznámky uč.str. 110,111 - Jiří z Poděbrad

20.3. - do škol.seš. poznámy str.112 a 113  Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!
Ze Amerika.Asie-učebnice str.39-39(hranice Evropy a Asie,horizontální členitost-ostrovy,poloostrovy...,vertikální členitost-pohoří,nížiny....).
Ov-zaznamenávat průběh dne během mimořádného volna(od16.3 do 20.3.2020).
Vv  
Fy 11.- 20.3. Opakovat + doplnit- Tlak, tlaková síla, tření, třecí síla (uč. str. 86- 95 ) + řešit př. str. 91/ 2,3,4. Třecí síly v denní i technické praxi- výpisky- str. 96, 97 (bude test- tlak, tlaková síla, tření, třecí síla)
Aj S.Pavlíková : prosím své žáky, aby mne co nejdříve kontaktovali na e-mail simonapavlikova@seznam.cz

Úkoly do pátku 20.3.
NEBO OPRAVENÉ ZADÁNÍ - VIZ EMAIL.

Zapiš si slovní zásobu (AJ - ČJ) do šk. sešitů, téma Food and drink (banana...youghurt) z PS str.83.
Do sešitu zapiš (celá cvičení - ve větách) - 
učebnice str.45/cv.6b, str.45/cv.7b, str.47/cv.3C - zapiš 8 vět se some nebo any, str.47/cv.6 - podle modrého vzoru zapiš 6 otázek a 6 odpovědí.
Využívej následující stránky k procvičení učiva: https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Lucie Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

 
Nj

Mot. - L3 - učebnice str. 35 cv.4a - do slovníčku vypsat další vlastnosti; PS -  str. 26/ cv.2,3; str. 27/ cv. 4,5,6.(do 25.3.)

Pall. - Slovíčka 4.lekce, první třetina,  doplnit PL 0až2.  2.týden sl. 4.lekce druhá třetina,  PL 3 lekce doplnit.
Rj Jazyky a národy,časování, telefonování.
Úkoly do pátku 20. 3.: Opakovat stonek a list. Přečíst a udělat výpisky: Rozmnožování rostlin - učebnice str. 40 - 45.
Inf

Referát na zadané téma - živočich, stát, herec s využitím textového editoru, grafického editoru, tabulkového editoru a internetu.

Ov Zapisovat svůj denní program 11 .3-17.3.2020
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze.Posilování.
Předmět Učivo  18. - 24.3.
Čj Vypsat do školního sešitu další rozvíjející větný člen - PŘÍVLASTEK  ( Pracovní sešit - červený) - str. 34, 35, 36.
Procvičit si dané učivo v PRACOVNÍM  SEŠITĚ - str.34 / cv. 7,8;  str. 35 / cv. 9, 10, 11, 12;  str. 36 / cv. 13,14,15.

lv - Ve volných chvílích začněte číst samostatnou četbu.
UPOZORNĚNÍ!
Po příchodu do školy budou žáci psát z daného učiva písemku. Všechno učivo (kromě Přívlastku těsného a volného a Doplňku - což je nové učivo) bylo probráno a procvičeno v šestém ročníku. Pokud si budou všichni vypracovávat a procvičovat daná cvičení, neměli by mít problém. 
PŘEJI  VŠEM  ŽÁKŮM  HODNĚ  PÍLE. 
HOTOVOU  PRÁCI  POSÍLEJTE  NA  MŮJ  EMAIL!!!!!!

Do předmětu e-mailu uvádějte celé jméno a třídu, děkuji.

Stále jsem ještě od většiny žáků nedostala vypracované úkoly!!!!!!

Emailové spojení: sarka.fulinova@seznam.cz   

 (Pokud by někdo potřeboval radu  - PIŠTE!)
Ma

Distanční výuka

Dokončit výpisky z učebnice str. 40 - 45 - Rozmnožování rostlin, v pracovním sešitě vypracovat cv. 70 - 73 na stranách 19 - 20. Případné dotazy posílejte na můj e-mail: jana.melicharová@2zsdobris.cz

20.3. - do škol.seš. poznámky str.112 a 113  Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

Poznámky budou stručné, pouze to nejdůležitější a budeš to umět nazpaměť!!!!!!

23.3. - pokračujeme v projektu Dějiny v obrazech - potřebuješ kancelářský papír /nebo nelinkovaný papír A5/ - a jako vždy - vlevo bude časová

přímka, letopočet, panovníci - Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský, Ludvík Jagellonský + obrázky.
Aj 

S.Pavlíková:
1) do pátku 20.3. 13:00 ofoť nebo naskenuj hotová cvičení ve šk.sešitě (viz zadání 11.-17.3.) a pošli na email simonapavlikova@seznam.cz
2) online výuka do (24.3. - 15:00)  Alfbook (6.ročník, AJ, Project 2) - obě cvičení My life, obě cvičení Animals, obě cvičení Food

3) v PS postupně doplňuj chybějící cvičení do str.33 (k poslechu použij CD)
4) další info obdržíš mailem po zaslání DÚ 
Rj Opakuj časování sloves -  жить, говорить  /uč. str. 38 a 39/ - budeš znát nazpaměť.
24.3. - do ŠS opiš časování slovesa 
 знать - uč. str. 46 a nauč se časovat tato slovesa nazpaměť,  
Ústně cv. str.40 a 41 cv. 4.7 a 4.8. Písemně do PS str. 31 cv. 18. Stále opakuj do ŠS azbuku lekce 1 - 3
Nj Pall.- slovíčka 4.lekce druhá třetina,  PL 3 lekce doplnit.
Mot - L3 - učebnice str. 35 cv.4a - do slovníčku vypsat další vlastnosti; PS -  str. 26/ cv.2,3; str. 27/ cv. 4,5,6; vše procvičit, případné dotazy emailem.
Ze

Podnebí a krajiny Ameriky.Řeky a jezera Ameriky-str.6-7.Kontakt:kopal.v@seznam.cz

Fy Mechanické vlast. kapalin- výpisky- uč. str. 98, 99 + obr. vodorovná hladina. Pascalův zákon- číst- uč. str. 99- 101, zápis do šk. sešitu- žl. rámeřek str.101+ řešený př. str. 101. Opakování- Alfbook- Pohyb a síla- Tlak a tlaková síla 1,2,3. ( do 27.3. )
Ov Pokračovat v zápisu denního programu.
Inf  
Tv Pokračovat stejně jako minulý týden.
Pv Sestav sváteční menu - Velikonoce, s ingrediencemi a postupem, pošli na email:turynska@seznam.cz
Hv Sledovat různé hudební styly.
Vv Výroba origami - například https://www.pinterest.ca/pin/284500901446960381/
 Vyfotit a poslat na mail: zbiraladela@centrum.cz