11. března - 24. března 2020

26.03.2020 15:01
Předmět Učivo  11. - 17.3.
Čj
Učivo a úkoly do 20. 3.
PS 1 str. 12 - 13, str. 14/2a, 15/3, 4 do sešitu tabulka na str. 16, poté vypracovat cv. 6.
LV: čítanka str. 90 - Ostrava (naučit prvních 5 slok - odstavců). str. 70 - přečíst Svatební košili a vypracovat zezadu sešitu otázky.
Doplňující informace vč. prezentace  - věta jednoduchá a souvětí dostupné na webu 9. A :https://9-a-2zs.webnode.cz/koronavirus-9a/?fbclid=IwAR3uyAdxfCshH-V-l0dCzXsyGMZoqwfBEmJEvy_pj62d0AjLBzz9IDmqrI4
Dále jsme pro operativní domluvy založili fb profil pod mým jménem - zde mohu odpovídat na případné dotazy. Další možností je kontakt prostřednictvím e-mailu.
Nj L7- do slovníčku přepsat, přemalovat a naučit hodiny: učebnice str.70/celécv.8b Kolik je hodin? Je ...; procvičit v PS str. 61/ cv. 8,9(do25.3.)
Fy 11.- 20.3. opakovat a doplnit- el. proud a napětí ( uč. str. 122-136 ), Ohmův zákon- výpisky + naučit ( uč. str. 137-139) + str. 140- dva řešené příklady zapsat do sešitu
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

eva-kuhnova.estranky.cz/

-co rád dělám

-zvratná slovesa

-některé slovesné vazby

I. Dušková - učivo 12. 3.:
Ruskou výslovnost možno najít na Seznamu.cz - Slovník
Uč. str. 103 - ÚSTNĚ: naučit se zelenou tabulku I. a II. časování, číst a přeložit str. 104 - cv. 3.6, 3.7 a zelená tabulka
PS: str. 57 - PÍSEMNĚcv2, 3
Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-roc     

Kateřina Křivonosková - učebnice str.44 - 45 zopakovat člen určitý the, English grammar - cv.3,6.                                                                                                                                          Připravit vlastní prezentaci Our trip to London /Britain/.                                                                                                                                                                      - pracovní sešit str.34 - 35.,naučit str.77 - 4A    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ma Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy, zkouška. Sbírka str. 50 - 51/ cvičení 1 - 3, učebnice strana 94/ cvičení 3. Studijní se můžou pokusit o další příklady (= složitější rovnice se zlomky). Vše na volné papíry - nejraději A4. Ve čtvrtek odpoledne studijní sledujte ČT2 - příprava na přijímací zkoušky - matematika (většinu toho už umíte?!).
Che Úkoly do pátku 20. 3.: Přečíst a udělat výpisky: učebnice str. 31 - 34 (vodík, kyslík, halogeny). Opakovat stavbu atomu, ionty, chemickou vazbu.
Úkoly do pátku 20. 3.: Přečíst a výpisky: nová učebnice str. 24 - oběhová soustava obratlovců - plazi, ptáci. savci. Pracovní sešit str. 9, cv. 18, str. 28, cv. 74  a 75. Opakovat oběhovou soustavu.

.

 

Ze Vypracovat dva pracovní listy - Evropa - shrnutí, opakování.
Ov Zápis do sešitu(stručně): Střídavá péče - vyhledat pojem a vhodné podmínky a dle zákona 115/2006Sb. - Registrované partnerství - par. 1-4;(do25.3.)
Tv Kondiční cvičení ukázky zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2VEo87Y0mo
běh v přírodě, indiánský běh, chůze
HV Poslechové činnosti - muzikál, tanec v muzikálu.
Vv Všechno se probouzí - barevná kresba. Formát A4 nebo A3, pastelkou, fixou, suchým pastelem, akvarel...dle výběru.
Pv Uvařit sám nebo s pomocí dle libosti. Vyfotit výsledek a poslat na mail zbiraladela@centrum.cz
Předmět Učivo  18. - 24.3.
Čj Dokončit a zaslat ofocené na e-mail
Ma

Opakování - Pythagorova věta  - sbírka str. 25/cv. 3,4,6; str. 26/9 - pokračovat na číslované volné listy. Vypsat z tabulek všechny doposud probrané vzorečky (obvody, obsahy, povrchy a objemy) - dokonale se je naučit - po návratu do školy bude prověrka!

E-mailové spojení: vera.benakova@2zsdobris.cz

Na papír vypracovat otázky od 1- 23 z nové učebnice str. 80 - 85. Otázky jsou růžově podbarvené a jsou součástí textu. Vypracované otázky pošlete na můj e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj
I. Dušková - učivo 16. - 19. 3.:
Uč: str. 105 - ÚSTNĚ: cv. 3.8 a), 3.8 b) - podle zelené tabulky str. 106 - II. časování "chodit", přečíst tuto tabulku - změna kmenové souhlásky
PS: str. 60 - PÍSEMNĚ: cv.: 9 Kam jdou? Kam chodí? - podle PS str. 8 (slovníček) - "jít" a opět podle str. 106 - "chodit"
 
Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ze

Obyvatelstvo světa - sídla, struktura a funkce měst - učebnice str. 18-25 - přečíst a zapsat stručně poznámky do sešitu.

Fy Ohmův zákon- výpočty- do šk. sešitu- str.141/ 5, 142/ 6,7,8,9 (zápis, výpočet, odpověď). Závislost el. odporu na vlast. vodiče- výpisky- uč. str. 143- 145.
Opakování- Alfbook- Elektřina a magnetismus- Elektrostatika-1,2,3. (do 27.3.)
Che Na internetu vyhledejte informace o dusíku a zapište do sešitu. Až se uvidíme osobně, překontrolujeme si je. Na papír vypracujte:znázorněte vznik chemické vazby v KF, LiCl, určete druh chemické vazby v NO, CaS, NaF. Vypracované úkoly mi pošlete na můj e-mail: jana.melicharová@2zsdobris.cz
Ov Zápis do sešitu(stručně): Střídavá péče - vyhledat pojem a vhodné podmínky a dle zákona 115/2006Sb. - Registrované partnerství - par. 1-4;
Tv https://www.youtube.com/watch?v=A3YjZhnF2fk , https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s ..indiánský běh v přírodě (střídání běhu a chůze)
Vv Tento týden výtvarnou výchovu nemáme.:)
Hv Poslech populární hudby
Pv Natoč video - správné stolování x špatné stolování. Pošli na mail: zbiraladela@centrum.cz

Uvařit sám nebo s pomocí dle libosti. Vyfotit výsledek a poslat na mail: turynska@seznam.cz , použij zdroj YouTube
Nj L7- do slovníčku přepsat, přemalovat a naučit hodiny: učebnice str.70/celécv.8b Kolik je hodin? Je ...; procvičit v PS str. 61/ cv. 8,9; případné dotazy emailem.