13.5.- 19. 5. 2020

11.05.2020 08:37
Předmět  Učivo
Čj Středa 13.5. - Procvičujeme koncovky substantiv : PPJ růžový - s. 6
                       Určujeme slovesa - Čítanka s. 138 - vyhledej 20 sloves , vypiš a urči osobu, číslo. čas. U infinitivu nezapomeň připsat významové
                       sloveso /chtěla být/ a u zvratných připisuj se, si / hraje si/.

Čtvrtek 14.5, - Tvary sloves v přítomném čase - učebnice s. 142 - nastudovat, nechat si nadiktovat Diktát : s. 142/11 .
                        PS s. 49 - opět prohlédnout tabulku a vypracovat cv. 2 , 3 .

Pátek 15.5. -  Procvičujeme koncovky substantiv - PPJ  růžový . s. 9, 10 .
                      Napište věty v čase přítomném ve 3. osobě čísla jednotného  s těmito slovesy : kvílet, nosit, sázet, prosit, lepit, slzet, lovit, trpět.
                      Věta bude mít min. 5 slov.

Pondělí 18.5. -  Časování sloves - PS s. 50 / 1  / navštěvuji, navštěvuješ,.../
                         Budoucí čas u sloves v přít. čase - PS s. 50/ 2.
                         Určování osoby, čísla , času a infinitivu - PS s. 50/3  : / vidíš - 2. os., č.j., vidět /

Úterý 19.5. - Procvičování koncovek substantiv - PPJ žlutý . s. 9
                     Popiš v PS na str. 52 děj na obrázcích dle zadání. Děti si pojmenuj  a popiš všechny řádky.
                    
                       
                      
Ma Středa 13.5. - Procvič si dělení zpaměti do milionu - 3 600: 400,  55 000: 100,  400 000 : 80,  14 000 : 10,  64 000 : 8000,  99 000 : 30, 
                       1000 000 : 20 000 ,  8 100 : 9,  250 000 : 5000,  560 000 : 8 .
                       SÚ : Pankrác, Servác a Bonifác si šetří na basketový koš. Pankrác má našetřeno 1 200 Kč. Servác má 3x méně než Servác. Bonifác
                               má o 550 Kč méně než Pankrác. Mohou si koupit koš který stojí 2 500 Kč ? Kolik Kč jim případně přebývá či naopak chybí? /ZRO/

Čtvrtek - 14.5. - Písemné násobení dvojciferným činitelem - PS s. 27 / 1, 2 .
                          Nechej si nadiktovat dalších 20 příkladů na násobení dvojcif. činitelem a vypočítej do sešitu.
                          SÚ : Denní tržba v novinovém stánku činí za  týden prodeje - od pondělí do soboty 8 085 Kč. Kolik utrží stánek za 2 takové
                          týdny ?  /Využij při zápisu závorky./  ZRO

Pátek - 15.5. - Další procvičování písemného násobení. PS s. 28 celá.
                       SÚ : Naše nejvyšší hora Sněžka měří 1 602 m n.v. , Mont Blanc je nejvyšší horou Evropy s výškou 4 809 m n.v. .
                               O kolik m n.m. je vyšší než Sněžka ? Zjisti a připiš, kde se Mont Blanc nachází.

Pondělí - 18.5. - Písemné násobení trojciferným činitelem - PS s. 29.
                          SÚ : Pokuta  za nenošení roušky činí 10 000 Kč za osobu. Kolik Kč policisté vybrali od 12 takových rouškokazů ?

Úterý - 19.5. - Komutativní zákon pro násobení -  Změní - li se pořadí činitelů, součin se nezmění.  / 40x70 = 70x40 /
                       Vypracuj v PS str. 30 celou.
                       SÚ : Za  poslední 2 měsíce se v pražské ZOO narodilo nebo vylíhlo celkem 128 mláďat . Kolik mláďat by mohlo při stejném odhadu
                               přijít na svět za 1 rok ? Zjisti, kolik nových mláďat  Emu přibylo v posedních dnech v pražské ZOO .

 
Aj Opakování slovesa "mít" ve 3. os. - on,ona má...Učebnice s. 51 - hra . Na Skype..
Sofiin svět - učebnice s. 55 - Moje město. Zapsat si nová slova : baker =pekař, baker's=pekařství, for tea=k čaji, post box=poštovní schránka, now=nyní
Slovesa s-ing = přítomný čas průběhový / děje se to právě teď : I am eating = právě jím.
Nová lekce - 8 - Oblečení . Poslech a nácvik písně s. 56. Vypsat si slovíčka z tabulky - 56/3 .
PS    69/1 - dle poslechu Skype. 69/2 - Napiš a vybarvi.
PS 70/1 na Skype. 70/2 - Dopsat a vybarvit.
Whose... ? = Ćí..? Kate's = Katčino, brother's = bratrovo.
Na louce. Traviny, kostřava červená, kopretina bílá .
Vl Pokračujeme v kapitole Města. Zapisujeme výpisky . Pracujeme společně na Skype.
Tv Pohybové aktivity venku.
Hv Poslech Mé vlasti od B. Smetany. Zjisti si něco o B Smetanovi, data narození, úmrtí,...
Vv Tematická kresba -Převeď na papír svoje pocity při poslechu Vltavy  /skladba z Mé vlasti./
Pv Pěstování rostinek - zkus si zasadit semínka kytičky a poctivě se o ni starej