13.5. - 19.5. 2020

11.05.2020 08:38
Předmět  Učivo
Čj Slovesa - pracujeme na pyžamu
Ma Násobení dvojciferným činitelem - práce na pyžamu
Aj ČTVRTEK
podle obrázku v učebnici na str.43 napiš otázku: Where is the robot, the car, the doll, the sketeboard, the ball, the book, the ruler, the boat, the dinosaur?
a odpověz celou větou na ní: 
Příklad: The robot is on the chair., atd.
Ofoť a pošli

PÁTEK
přelož věty z učebnice na str.46 Colin in computerland.
1. Look on the table in the kitchen.
2. Clara, it´s you again?
3. Stop her.
4. She has got the Golden Eagle!
5. It´s the Gold Robber!
6. Come on, let´s follow the car!
Ofoť a pošli

PONDĚLÍ
Pokus se přeložit čtyři otázky dole v učebnici na str.47 a napiš je a odpověz na ně: Yes or No
village (vilidž) = vesnice
bridge (bridž) = most
river     (rivr)   = řeka
shop    (šop)  = obchod
church (čerč) = kostel
do you live? (du ju lif) = bydlíš?, žiješ?
Ofoť a pošli

ÚTERÝ
Pokus se odpovědět na 6 otázek v učebnici dole na str.45 podle fotografie v Gregovo dopise.
Ofoť a pošli

STŘEDA
Nakresli obrázek podle vět:
1. There is the Tv on the cupboard.
2. There is a book on the table.
3. There is a doll on your bed.
4. There are two pencils on the carpet.
5. There is a train under the chair.
Ofoť a pošli


 
 
Vl

Vlastivěda

- přečtěte si str. 13

Tv  
Hv Poslech Mé vlasti od Bedřicha Smetany.  Zjistit si něco o Smetanovi - data narození, úmrtí,...
Vv Vyjádři kresbou svije pocity při poslechu Vltavy .
Pv

Základní podmínky pro pěstování rostlin, výživa rostlin, osivo.

Dotazy zasílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.