13.5. - 19.5. 2020

11.05.2020 08:39
Předmět  Učivo
Čj Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Ma Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Aj ČTVRTEK

Učebnice: spoj místa s předložkami a umísťněním, str. 57/5 – poslech (  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs ) a utvoř 6 vět.

A zazpívej si:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/amazing-superheroes

Ofoť a pošli

PÁTEK

Učebnice: str.57 cv.6a
1) přelož rozhovor Raviho a Molly o vysněném městě
2) napiš o svém vysněném městě.5 vět. Vyber si 5 míst z cv.1 na str.56
Ofoť a pošli

PONDĚLÍ

Učebnice str.58, cv.1 Poslechni si celý příběh ( https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs )

potom k jednotlivým čtyřem částem udělej překlad do sešitu.
Ofoť a pošli

ÚTERÝ
Napiš pět pravdivých tvrzení o sobě:    např. I can sing, I can swim, atd
A napiš pět záporných tvrzení o sobě.: např. I can´t fly, I can´t cook, atd.
Ofoť a pošli

STŘEDA
Přelož oranžový článek na str.60 v učebnici dole do sešitu.
Ofoť a pošli

Skupina Příhodové
 

Slovíčka str. 84 (Mickie, Millie and Mut - naučit)

Učebnice: str. 58/ 1 – přeložit a poslat

                 str. 58/2,3 – opsat do sešitu

gramatika: https://www.youtube.com/watch?v=MZubxnZ4uZY

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs )         

PS: str. 48/ 1 – doplň sloveso can x can not

      str. 48/ 2 – vytvoř otázky a odpovědi podle cv.1

      str.49/ 1 – napiš pravdivé věty o sobě - poslat

Zahraj si hru: https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/magic-monkey/index.html

Zazpívej si:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/amazing-superheroes

Mrkni na pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=IPytbUghpJM&list=PL3MTLsqkUSLp9qoo07_qTpP0PVVEQXo70&index=1

 
Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Vl Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Tv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Hv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Vv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Pv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.