13.5. - 19.5. 2020

11.05.2020 08:40
Předmět  Učivo
Čj Podmět, přísudek  (teorie k učivu + krátký diktát)
https://www.youtube.com/watch?v=ObQmcuKFY2c

- učebnice     168/4b  celé cvičení, vyznačit podmět a přísudek
                    213/6    napsat pouze  slova
                      (obě cvičení napsat do šk. sešitu)
- PS - 35/ 1,2

- procvičování 
https://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133
(pošlete mi prosím snímek obrazovky, děkuji)

LV - četba vámi zvoleného knižního titulu
Ma

Učebnice:    

70/28 – zapsat do sešitu, pozor na pořadí výpočtů

NOVÁ LÁTKA – NÁSOBENÍ DESETINNÝCHČÍSEL – prostudovat poučku v rámečku na str. 71

71/35, 37 – rozepsat do sešitu podle vzoru ve cvičeních

72/38 – do sešitu 4 sloupečky od levé strany

106/16 a, b – narýsovat do sešitu geometrie (zápis, náčrt, konstrukce)

107/3 – do sešitu geometrie (pomůže vám nákres na str. 108 a přehled geometrie, zasílám mailem)

Minutovky 1. díl:

5/10 a, b               24/47 – druhá tabulka

Do mailu vkládám přílohu PŘEHLED GOEMOTRIE

Aj

Skupina Příhodové

Slovíčka str. 84 (Mickie, Millie and Mut - naučit)

Učebnice: str. 58/ 1 – přeložit a poslat

                 str. 58/2,3 – opsat do sešitu

gramatika: https://www.youtube.com/watch?v=MZubxnZ4uZY

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs )         

PS: str. 48/ 1 – doplň sloveso can x can not

      str. 48/ 2 – vytvoř otázky a odpovědi podle cv.1

      str.49/ 1 – napiš pravdivé věty o sobě - poslat

Zahraj si hru: https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/magic-monkey/index.html

Zazpívej si:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/amazing-superheroes

Mrkni na pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=IPytbUghpJM&list=PL3MTLsqkUSLp9qoo07_qTpP0PVVEQXo70&index=1

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA, str. 48 - 49

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace nebo pracovní list.

Pracovní list je v příloze mailu spolu se snímkem obrazovky. Sami se rozhodněte, který z podkladů použijete jako zápis do sešitu.

Byl jednou jeden život – Zrození https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

Byl jednou jeden život – A život jde dál https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0

Vl

Začínáme s dalším dílem učebnice PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ.      PLANETA ZEMĚ, STR. 3-5

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace.     Snímek obrazovky pro zápis je v příloze mailu.
Tv  
Hv  
inf Praktické činnosti s počítačem - Word, práce s mapami, mapa znaků, e-mail, ...
Vv

Hrací kostky

V tomto speciálním úkolu propojíme vlastivědu, geometrii a pracovní i výtvarnou výchovu.

Z předlohy v příloze mailu si vystříhejte a slepte šest hracích kostek. Před slepením si je můžete vybarvit nebo jinak vyzdobit.

Kostky skládejte do řady tak, aby  vedle sebe byl související kraj, město, pohoří, vrchol, řeka a zajímavost (viz. foto v mailu). Tyto pojmy také vyhledávejte na mapě ČR.

Sestavené řady vyfoťte a vložte jako řešení do Školy v pyžamu (šest fotek).

Pv Viz speciální úkol zadaný p. uč. Subhanovou