13.5. - 19.5. 2020

11.05.2020 08:30
Předmět  Učivo
Čj Slabikář: do strany 87.
Písanka: do strany 28.
Ma Matamatika 3: do strany 17.
Prv

Chování chodců a cyklistů v silničním provozu.    

Tv

Pohybové aktivity s UčíTelka

např. https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

V nabídce je více jak 50 odvysílaných dílů. Vyberte si, co vám bude

vyhovovat.

Hv

Jednohlasý zpěv, hudební hry.

Vv Vhodnost užití konkrétních obrazných znakových prostředků.
Pv

Ošetřování pokojových rostlin: zalévání, kypření, rosení.