13.5. - 19. 5. 2020

11.05.2020 08:34
Předmět  Učivo
Čj JV: Podstatná jména
KSV: Písemný projev
LV: Čtení

Podrobnosti na: https://zsdobris.tridnistranky.cz/
Ma Slovní úlohy na +,-, . , :

 Podrobnosti na :  https://zsdobris.tridnistranky.cz/
Aj ČTVRTEK
Přelož do angličtiny:
1. Jezdím na mém kole.
2. Jezdím na mé koloběžce.
3. Skáču na mé trampolíně.
4. Hraji si s mojí lodičkou.
5. Hraji si s mým míčem.
6. Hraji si s mým švihadlem.

PÁTEK
Přelož do češtiny:
1. What are you wearing?
2. I´m wearing my blue T-shirt.
3. Spell your name.
4. What are you doing?
5. I´m sleeping.
6. Do you speak english?

PONDĚLÍ
Pracovní sešit str.56. Procvič si: táhni - pul a tlač - push 
Potom si vybarvi obrázky.

ÚTERÝ
Odpověz jakou barvu má .....? Podle str.56 v prac. seš. jak si vybarvil nebo vybarvila.
1. What colour is the dress. (příklad odpověď: The dress is yellow)
2. What colour is the piano.
3. What colour are strawberries.
4. What colur are the boat.
5. What colour is the coat.

STŘEDA
Pracovní sešit str.57
Napiš správně slova vodorovně a dolů.
 
Prv Lidské tělo a jeho vývoj

Podrobnosti na : https://zsdobris.tridnistranky.cz/
Tv Pobyt v přírodě
Hv Poslech různých žánrů
Vv Kresba zvířete 
Pv