13. května - 19. května 2020

11.05.2020 06:57
Předmět Učivo  13. 5. - 19. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

Opakování - Ma 8.ročník - kruh, kružnice, válec

Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj 1. ústně uč. str. 53 - opakuj výslovnost
2. písemně str. 54 cvičení 2.4 a + překlad 2.4 B str 55 / viz slovíčka otázka kde? kam?/
Vypracovaná cvičení odeslat do 19.5.
 
Nj 1. opakovat modální slovesa podle  gramatiky
2. písemně do školního sešitu odpovědi na otázky - učebnice str. 39 cv.8 b  a cvičení 9 b - odeslat do 19.5.
3. d
o gramatiky opsat řadové číslovky uč. str. 39 Grammatik
Zadala jsem úkoly do učebny google. Přístupový kód: aplxkzl. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj
e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Podle tvých výpisku ve školním sešitě a podle učebnice udělej časovou přímku na téma "Studená válka"
Přímka bude písemně ve školním na dvou stránkách - na první stránce rok 1946 - 1960
na druhé stránce rok 1960 - 1991
Časová osa bude zahrnovat všechny důležité události období studené války
Vypracovaný úkol zašli na můj email do 19.5.
Ze

Královéhradecký kraj.Učebnice str.68-71.

Fy  Dopracujte si předešlé výpisky
Che Zadala jsem úkoly do učebny google. Přístupový kód:  u464pep. Kdyby nastal nějaký problém napište mi na můj
e-mail:jana.melicharova@2zsdobris.cz
Ov Zapsat poznámky, nezasílat. Ov9 13.5.-19.5..docx (14,7 kB)
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv

Sz -Pozdrav Slunci pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=_BPpW1CnfdM

 

Tip na  sportování: Běh v přírodě - nejprve se pořádně rozcvič a zahřej tělo (panák, cviky z atletické abecedy, 4 minuty běhu pomalu), poté najdi ve svém okolí krátký prudký kopec (50-100m)  a plnou rychlostí jej vyběhni, zpátky pomalu jdi na start - opakuj 5x, poté 5minut pauza a zkus druhou sérii - opět 5 vyběhnutí 
Pokud bys našel nějakého kamaráda, který ti změří jednotlivé časy výběhů, tak zkus udržet všechny časy stejně rychlé!  Nezapomeň se po cvičení prothánout.

Vv Probíhá výuka ve škole.
Hv Poslechové činnosti
Pv Probíhá výuka ve škole.