13. května - 19. května 2020

11.05.2020 07:02
Předmět Učivo  13. 5. - 19. 5. 2020
Čj

Vypracujte úkoly v Google učebně. Pokud byste měli nějaký technický problém, pište na můj školní mail.

Ma

STATISTIKA - ČETNOST, RELATIVNÍ ČETNOST, ARITMETICKÝ PRŮMĚR - učebnice Algebra str. 113 - 117 a 121 - 125. Emailem oddržíte prezentaci "Aritmetický průměr" a pracovní list s návodem k práci a úkoly. 

VYPRACUJTE A ZAŠLETE ÚKOL Z PRACOVNÍHO LISTU (kdo nemá možnost tisku, musí si opsat) - do pondělí 18. 5. 

Aj  L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
K.Křivonosková - učebnice - str.60 - číst, přeložit.      napsat do šk.s. -  cv.2/str.60, cv.3/ str.61.       pracovní sešit - str.78 - 5c naučit slovní zásobu.
 
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-13.-5.---19.-5.-2020/

I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: - str. 120 zelená tabulka - změna kmenové souhlásky - změny žlutě vyznačeny, 1. část byla na str. 106) - přečíst - ne tupě, ale vnímat, všímat si změn souhlásek, vysvětlení v uč. dole na str. 120 a uprostřed PS v kapitole "Stručný přehled učiva"na str. 15 dole. 
PÍSEMNĚ: PS - str. 59 cv. 8 a), b) = kontrola správnosti v učebnici podle str. 104 - 105 cv. 3.7
Využívejte slovníček v PS a na internetu Seznam.cz  - Slovník, kde najdete i zvukovou podobu hledaných pojmů, když kliknete na slova níže. 
Slovíčka z 8. lekce:
Procvičování Rj:

 
Nj Mot

- naučit se slovíčka (nahlas)

- prac. sešit – str. 68/cv. 2 – pouze doplnit státy (nezasílat)

Zadala jsem práci na učebnu google. Kód pro přihlášení je: wuh2qa7. Kdyby jste měli nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
eva-kuhnova.estranky.cz/clanky/plan-uciva-13.-5.---19.-5.-2020/
Ze

SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL, učebnice strany 44 - 45. Emailem obdržíte k učivu i prezentaci. Dopište si do sešitu poznámky k tématu průmysl (viz příloha).

NEZAPOMEŇTE - do konce května máte vypracovat úvahu "Co můžu udělat pro životní prostředí" - bude zahrnuto do závěrečné klasifikace. 

Fy

1. Pošlete mi neodevzdané úkoly 1,2- ( do 15.5. poslední termín )-  budou součástí vašeho závěrečného hodnocení.

2. Výpisky- str. 166- 169. 
Che Zadala jsem práci na učebnu google. Kód pro přihlášení:nmfe3m2. Kdyby nastal nějaký problém, napište mi na e-mail: jana.melicharova@2zsdobris.cz
Ov Zapsat poznámky, nezasílat. Ov8 13.5.-19.5..docx (12,9 kB)
Inf (PVP) ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv

Sz -Pozdrav Slunci pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=_BPpW1CnfdM

Vv Tento týden Vv nemáme.
Hv Poslechové činnosti
Pv Umíchej si doma nějaký zdravý nealkoholický nápoj...výsledek vyfot a pošli mi i s popisem ingrediencí na email:zbiraladela@centrum.cz

Najdi na internetu pojem "Barista", napiš co nebo kdo to je a udělej to doma někomu z rodičů, vyfoť a pošli na mail: turynska@seznam.cz