17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 12:57
předmět  Učivo
Čj Český jazyk - učebnice strana 100 - celá ústně, strana 101 cvičení 4,5 napsat do sešitu,
- strana 102 celá ústně ( umět napsat svoji adresu ),
- strana 103 celá ústně, strana 104 cvičení 7 napsat do sešitu,
- strana  105 - 108 ústně, strana 108 cvičení 13 natrénovat diktát.
Písanka 4.díl - psát průbežně - sešit si vyberu ke kontrole až v září.
Putování se sluníčkem - strana 23, 24 - vypracovat dle zadání - doplnit, dopsat.
Pravopisné pětiminutovky - strana 30 - 32 .
Čtení nahlas i potichu vlastní knihu.
Ma

 Pracovní sešit - strana 29 celá dle pokynů , strana 30 celá + cvičení 4 ústně, 

- strana 31 - geometrie,

- strana 32 - samostatná práce - učivo 2.roč.

Do modrého sešitu ( vytrhat z přílohy ) nalepit násobilku 5.

Sčítání a odčítání do 100 + násobení a dělení v oboru násobilek 2-5 je základ pro matematiku ve 3.roč.

A

1. Pracovní sešit: strana 57 - nalepit samolepky.

2. Učebnice: strana 47 - učit se nová slovíčka - cereal (cereálie), milk (mléko), bread (chléb), butter (máslo), jam (džem), honey (med).

https://youtu.be/wscsseAXG-0

Dotazy posílejte na můj e-mail hana.dvorakova@2zsdobris.cz.

 J. Zorková

PS: str. 56 - Najdi Rodneyho jako obvykle, nakresli, co drží. Pojmenuj zvířata, řekni, kde jsou - on, in – OPAKOVÁNÍ, vybarvi domečky.

      str. 57 – nalep samolepky

      str. 58 – najdi předměty v domě, označ, vybarvi

https://www.youtube.com/watch?v=JgpYy_csoG4   

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ STRANY JSOU PRO TVOU ZÁBAVU, MŮŽEŠ VYSTŘIHOVAT, LEPIT S RODIČI :-)

PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Prv

.  Člověk a jeho svět - strana 62,63 celá .

Tv

Cvičení pro radost.

Hv

Zpívání pro radost.

Vv

Kreslení pro radost.

Pv

Vyrábění pro radost.