17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 13:04
předmět  Učivo
Čj  Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků. 
Ma

 Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků. 

Aj Opakujte si slovíčka z prac. seš. str.89 -92

. Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků.   

Vl  Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků. 
Tv

 

Hv

 Učivo zasíláno e-mailem přímo zák. zástupcům žáků. 

Vv

Tematická práce: Můj tatínek  (Den otců - 21.6.)

Svátek na počest otců oslavující otcovství, vztah otce

k dítěti a role otců ve společnosti.

Pv

Herbář

https://exoticherbs.cz/s/magazin/lifestyle/jak-vyrobit-svuj-vlastni-herbar

- minimálně 15 rostlin

- pomůcka k výuce přírodovědy

- tento úkol je platný až do konce tohoto šk. roku