17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 13:06
předmět  Učivo
Čj  
Ma

  

Aj

Opakujte si slovíčka z prac. seš. str.80 - 85.

.  

Vl  
Tv

 

Hv

 

Vv

 

Pv