17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 13:09
předmět  Učivo
Čj Opakování:
PS 46/7b
     46/8
     47/12 
     Ve všech výše uvedených cvičeních doplňte pouze  i/y.
PS 47/10
      Doplňte červeným fixem  vynechané čárky
      ve větných celcích. Doplnění  i/y v tomto cvičení - ústně.
      
Ma

 

Zašlete snímky obrazovky z vašeho on-line procvičování na stránkách: https://www.eductify.com/

  • Prostorové útvary – hrany, strany a vrcholy:

https://www.eductify.com/testapp/?appId=4&appLng=cs&qs=P-G2

  • Symetrie:

https://www.eductify.com/testapp/?appId=4&appLng=cs&qs=P-G21

  • Desítková soustava:

https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/c5/5-rocnik/p-pv4

  • Násobky a dělitelé:

https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/c5/5-rocnik/p-aa101

  • Souřadnicová soustava

https://www.eductify.com/cs/matematika-testy/c5/5-rocnik/p-gf1

 

5 snímků obrazovky s vyhodnocením vašeho procvičování si uložte v PC nebo mobilu. Všechny naráz pak vložte do Školy v pyžamu.

Aj

Pracovní listy zaslány zákonným zástupcům mailem a učivo také zadáno na www stránkách školy v pyžamu

PRACOVNÍ LIST – PRVNÍ POMOC

Pracovní list posílám mailem a vkládám do Školy v pyžamu.

Vl

POLSKO, str. 37-39

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace. Snímek obrazovky zasílám mailem.

Inf  
Tv

 

Hv

 

Vv

 

Pv

Herbář

https://exoticherbs.cz/s/magazin/lifestyle/jak-vyrobit-svuj-vlastni-herbar

- minimálně 15 rostlin

- pomůcka k výuce přírodovědy

- tento úkol je platný až do konce tohoto šk. roku