17.6.- 24.6.2020

16.06.2020 18:58
předmět  Učivo
Čj Shoda přísudku s podmětem . Podmět rodu středního - učebnice s. 169/2 - ústně, 170/4 - napsat.
Podmět rodu ženského - učebnice s. 171/2-napsat.
Podmět rodu mužského - učebnice s. 173/2, 174/5,6 - vše napsat.
Procvičování - PS s. 62,63,64
Opakování - PS s.71/1, 72/1, 75/1, 77/2
Ma

Opakujeme násobení zpaměti do 100 - MM .

Opakujeme sčítání a odčítání so 100 zpaměti - MM .

Opakujeme zaokrouhlování - na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce,statisíce.

Opakujeme  - PS s. 60 - 63 .

Aj

Lekce 9. - části těla. Zápis nových slovíček. Dramatizace - učeb. s. 65. Píseň s. 64 - poslech a nácvik.

Osvojit si povely - uč. s. 66.

Procvičování - s. 79, 80.

Otázka a odpověď se slovesem "can" - uč. s. 67, PS s.81, 82,83,84.

Příběh Colina. Dokončení PS.

.  Vyber si jednu vodní rostlinu a jednoho vodního živočicha a udělej si výpisky.

Vl Nerostné bohatství a průmysl - učebnice s. 32 - 34, výpisky.
PL - s. 26.
Životní prostředí ČR - uč. s. 35-37. Výpisky.
Tv

Turistika.

Hv

Poslech hudby / koncerty/. Zpěv písní se zeměpisnou tematikou. Pokračování

Vv

Tematická kresba - představa prázdnin.

Pv

Péče o domácí zeleň.Pokračování na herbáři.