17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 12:58
předmět  Učivo
Čj Český jazyk 
učebnice str. 103 - 108 ústně
str. 104/5 napíše do sešitu čj - dokončí souvětí (EMAIL)
str. 104/7 diktát napíše do sešitu diktáty či do sešitu čj (EMAIL)
str. 108/ 13 a, b napíše do sešitu diktáty či do sešitu čj (EMAIL)
Písanka  4. díl - píše průběžně - sešit si  vyberu ke kontrole až v září.
Putování se sluníčkem str. 22, 23, 24 - vše vypracuje dle zadání =
doplní, dopíše, udělá čarou mezery, spojí tužkou co patří k sobě. 
Pravopisné pětiminutovky str. 30, 31 (EMAIL) + str. 32.
Čítanka - čte nahlas příběhy dle vlastního výběru.

 
Ma

Matematika

str. 30 celá - cvičení 4 napíše pidi výsledky do učebnice (EMAIL)

str. 31 geometrie - dle zadání (EMAIL)

str. 32 - samostatná práce - učivo 2. ročníku (EMAIL)

str. 33 - dobrovolná - opakování geometrie.

Do velkého modrého sešitu (vytrhá z přílohy) nalepí násobilku 5.

Sčítání a odčítání do 100 + násobení a dělení v oboru násobilek 2-5 

JE ZÁKLAD PRO MATEMATIKU VE 3.ROČNÍKU.

 

Aj

I. Dušková, J. Zorková

PS: str. 56 - Najdi Rodneyho jako obvykle, nakresli, co drží. Pojmenuj zvířata, řekni, kde jsou - on, in – OPAKOVÁNÍ, vybarvi domečky.

      str. 57 – nalep samolepky

      str. 58 – najdi předměty v domě, označ, vybarvi

https://www.youtube.com/watch?v=JgpYy_csoG4   

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ STRANY JSOU PRO TVOU ZÁBAVU, MŮŽEŠ VYSTŘIHOVAT, LEPIT S RODIČI :-)

PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Prv

Prvouka str. 62, 63 celá dle zadání v učebnici.

Tv


Cvičení pro radost.

Hv

Zpívání pro radost

Vv

Kreslení pro radost.

Pv

NÁSOBILKA HROU

Inspirace od našeho spolužáka Matyáše Novotného a jeho maminky:

Maty si vyrobil barevné kartičky, z jedné strany násobilka, z druhé strany příklad na dělení. 

Kartičky si vložil do sáčku a z toho si tahá příklady. Když neví, vrací kartičku zpět. Vyhráno má teprve tehdy, když má všechny kartičky na stole.