17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 12:59
předmět  Učivo
Čj

Čtení a naslouchání.

Opis podle předlohy, přepis slova a věty z tištěné podoby.

Psaní podle diktátu.

Literární pojmy - kniha, časopis.

Celkové opakování učiva 1. ročníku.

Ma

Číselná řada 0-20: Sčítání a odčítání v oboru 0-10 a 10-20 bez přechodu desítky.

Číselná řada 0-20: Slovní úlohy.

G - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh.

Celkové opakování učiva 1. ročníku.

Prv

Člověk a jeho svět: strana 60 - 63.

Tv

Míčová školka, cyklistika.

Hv

Jednohlasý zpěv, hudební hry.

Vv

Vhodnost užití konkrétních obrazných znakových prostředků.

Pv

Práce s papírem a kartonem, práce s jednoduchou předlohou.