17.6. - 24.6. 2020

16.06.2020 13:02
předmět  Učivo
Čj JV: Slovesa
KSV: Mluvený a písemný projev
LV: Čtení s porozuměním (hlasité i tiché)

Podrobnosti na: https://www.tridnistranky.cz/
Ma

  Násobení jednociferného a dvojciferného čísla s jednou desítkou

Podrobnosti na: https://www.tridnistranky.cz/

Aj

Opakujte si slovíčka z prac. seš. str.73 - 75

Prv

.  Ochrana za mimořádných situací.

1.pomoc

Podrobnosti na:https://www.tridnistranky.cz/

Tv

Tanec, atletika

POdrobnosti na:https://www.tridnistranky.cz/

Hv

Rytmické doprovody

Podrobnosti na:https://www.tridnistranky.cz/

Vv

Realizuje výstavy

Podrobnosti na:https://www.tridnistranky.cz/

Pv