17. června - 23. června 2020

15.06.2020 20:47
Předmět Učivo  17. 6. - 23. 6. 2020
Čj

Čtení: četba knih podle vlastního výběru

chnoupkova8.webnode.cz/

Ma

Projděte si všechny pokyny k distanční výuce v období od 11. března 2020. Doplňte si vše do školních sešitů. Pokud jste měli chyby v odevzdaných domácích úlohách, tak si je ve školním sešitu opravte podle zveřejněného řešení, které vždy bylo k dispozici od středy následujícího týdne.

Řešení samostatné domácí práce z minulého týdne (objem a povrch krychle a kvádru - slovní úlohy) najdete zde:   PDF1 a PDF2

Aj  S.Pavlíková: napiš krátkou básničku v AJ

Instrukce najdeš v prezentaci ZDE: HAIKU báseň.pdf (798763)
Rybník a okolí - potravní vztahy. Opakování probraného učiva - doplnění úkolů v pracovním sešitu do stránky 20. , pět libovolných úkolů okopírujte a pošlete na můj email  jarmila.stupkova@2zsdobris.cz. Pracovní sešit přineste na první hodinu přírodopisu v září. 
Microsoft Teams
Ze

Opakování.Doplnění učiva.

Fy

Závěrečné opakování

- zkontroluj si, zda máš doplněné v sešitě všechny výpisky (nalepené nebo přepsané), sešit si schovej na příští školní rok

V případě potřeby jsem denně na e-mailu nebo na Microsoft Teams. Popřípadě tel.: 792 729 415 po předchozí domluvě.

Ov Opakování
Tv Fu+ Sz - Rychlá chůze - min. 5 km.
Vv  
Hv  
Pv