17. června - 23. června 2020

15.06.2020 20:40
Předmět Učivo  17. 6. - 23. 6. 2020
Čj

Závěrečné opakování

-opakujte si učivo devátého ročníků.

Ma

Opakování probraného učiva

Aj  K.Křivonosková - souhrn opakování slovní zásoby z pracovního sešitu.

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Rj Opakování
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4487
Nj https://chnoupkova8.webnode.cz/
Stav životního prostředí
Úkoly k opakování zde
Ze

Opakování -kraje ČR.

Fy  Opakování
Che Opakování, doplňte si učivo, které vám chybí. 
Ov Opakování
Tv Sz - Rychlá chůze.
Vv  
Hv  
Pv