17. června - 23. června 2020

15.06.2020 20:42
Předmět Učivo  17. 6. - 23. 6. 2020
Čj

jv - Opakování učiva 8. ročníku - skladba. PS (modrý) - závěrečná prověrka.

lv - Vyhledej si a přečti zajímavou knihu, najdi si četbu také na prázdniny :)

Ma

OPAKOVÁNÍ - RISKUJ - (ALGEBRA I GEOMETRIE). Sebehodnocení.

Aj  K.Křivonosková - souhrn opakování slovní zásoby z pracovního sešitu.

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/    
Rj
I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: UČ str. 127 cv. 5.4 - přiřaď slova
UČEBNICI RADUGU 1 ODEVZDEJTE DO ŠKOLY DO PÁTKU 26. 6.!!!
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V 9. ROČNÍKU!
Nj Mot - Opakování, příští školní rok budeme používat i nadále slovníček a sešit Deutsch.
chnoupkova8.webnode.cz/

Dědičnost

- přečti si v učebnici text týkající se dědičnosti (genetiky) – v každém vydání učebnice na jiné straně, zaměř se na nové pojmy

- zkontroluj si, zda máš doplněné v sešitě všechny výpisky (nalepené nebo přepsané), sešit si schovej na příští školní rok

V případě potřeby jsem denně na e-mailu nebo na Microsoft Teams. Popřípadě tel.: 792 729 415 po předchozí domluvě.

Microsoft Teams
Ze

OPAKOVÁNÍ EVROPA - RISKUJ. Sebehodnocení.

Fy Opakování. Doplnění poznámek. 
Che Opakování. Doplnění poznámek.
Ov Opakování učiva 8.R
Tv Sz - Rychlá chůze.
Vv  
Hv  
Pv