17. června - 23. června 2020

15.06.2020 20:42
Předmět Učivo  17. 6. - 23. 6. 2020
Čj

Opakování

Ma

OPAKOVÁNÍ - RISKUJ - (ALGEBRA I GEOMETRIE). Sebehodnocení.

Aj  K.Křivonosková - souhrn opakování slovní zásoby z pracovního sešitu.

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/    
Rj Microsoft Teams

I. Dušková   
iva.duskova@2zsdobris.cz
ÚSTNĚ: UČ str. 127 cv. 5.4 - přiřaď slova
UČEBNICI RADUGU 1 ODEVZDEJTE DO ŠKOLY DO PÁTKU 26. ČERVNA!!!
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V 9. ROČNÍKU!
                      
Nj Mot - Opakování, příští školní rok budeme používat i nadále slovníček a sešit Deutsch.
Opakování, doplňte si učivo, které vám chybí. Sešity nevyhazujte, příští školní rok je budete potřebovat.
Microsoft Teams
Ze

OPAKOVÁNÍ EVROPA - RISKUJ. Sebehodnocení.

Fy Opakování. Doplnění poznámek. 
Che Opakování, doplňte si učivo, které vám chybí. Sešity nevyhazujte, příští školní rok je budete potřebovat.
Ov Opakování
Tv Sz - rychlá chůze.
Vv  
Hv  
Pv