17. června - 23. června 2020

15.06.2020 20:43
Předmět Učivo  17. 6. - 23. 6. 2020
Čj

Závěrečné opakování

Vypracujte si všechna cvičení str.3 + str. 8.

Ma

Projděte si všechny pokyny k distanční výuce v období od 11. března 2020. Doplňte si vše do školních sešitů. Pokud jste měli chyby v odevzdaných domácích úlohách, tak si je ve školním sešitu opravte podle zveřejněného řešení, které vždy bylo k dispozici od středy následujícího týdne.

Řešení samostatné domácí práce z minulého týdne (promile - slovní úlohy) najdete zde:   PDF

Aj  S.Pavlíková: napiš krátkou básničku v AJ

Instrukce najdeš v prezentaci ZDE: HAIKU báseň.pdf (798763)

L. Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Rj Ře - úkoly zde


Microsoft Teams
Nj Mot -Opakování. Učebnice neodevzdáváme, uschováme si i prac. sešit, slovníček a sešit Deutsch - vše budeme používat i příští školní rok.
Opakování, doplňte si učivo, které vám chybí. Sešity nevyhazujte, příští školní rok je budete potřebovat.
Úkoly zde
Ze

Jižní a jihozápadní Asie

Fy Opakování. Doplnění poznámek. 
Che  
Ov Opakování.
Inf (PVP)  
Tv Sz - Rychlá chůze - min. 5 km.
Vv  
Hv  
Pv