2. světová válka očima žáků 9. ročníku

20.03.2017 06:33

V rámci hodin slohové výchovy jsme se zabývali našimi předky. Žáci sestavovali životopis vybraného pra-předka, zabývali se jeho historií, a to jak z pohledu historických událostí, které naši předci zažili, tak z pohledu školní docházky a cílů, kterých ve svém životě dosáhli. Porovnávali jsme život dříve a dnes.

 

V hodinách jsme se nejvíce zabývali předky, kteří zažili 2. světovou válku, a natočili několik videí s názory žáků IX.A.