20. - 26. 5. 2020

19.05.2020 08:51
19.05.2020 08:40
Předmět  Učivo
Čj https://www.youtube.com/watch?v=YBK0gvrRD4g
(úkol na konci videa neplňte)

Učebnice:
179/2  - ústně
179/3 - zpracujte do tabulky ve školním sešitu
            (levý sloupec - slovesný přísudek/ pravý - přísudek
            jmenný se sponou)
            častá chyba - mnohé slovesné přísudky jsou zvratná slovesa
180/5a - ústně
181  - nastudovat teorii
181/2 - ústně
182  - nastudovat teorii
183/5 - ústně
183/6 - do šk. sešitu - pouze první tři řádky

Pracovní sešit:
37/5


LV - zaslat záznam o četbě knihy
Ma

Učebnice:    

72/40 –  pozor u třetího příkladu ch chybaybí znaménko „krát“, vy si ho v sešitě napište

NOVÁ LÁTKA – DĚLENÍ DESETINNÝCHČÍSEL – prostudovat poučku v rámečku na str. 72

73/42, 43, 44 – vypracovat do sešitu

108/5, 7, 109/8 – do sešitu geometrie (pomůže vám nákres na str. 108 a přehled geometrie)

Pracovní list:

OBLEČENÍ – finanční gramotnost

 

Do příloh mailu vkládám  pracovní list OBLEČENÍ.

ALFBOOK – matematika – geometrie – rovinné obrazce

Odkaz - DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL – https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ&list=PLlQgBpv1udkIgg3LJMS7FKDNEok1wDNcC&index=45

Aj

Anglický jazyk 20.5. – 26.5.

Slovíčka prac. sešit str. 83/D Sports + Musical instruments -ústně

Slovíčka opakování prac. sešit str. 83/B My day + C Free time - ústně

Pracovní list k souhrnu učiva a zopakování lekce 4 – odeslán mailem zákonným zástupcům – ke kontrole 

 

Skupina Příhodové

Slovíčka- opakovat naučená slovíčka

Učebnice: str. 62/1 (doplň předložky), 2a, 3a (co Ben může/dokáže)

PS: str. 50/ 1 – napiš věty s pomocí vazby: There is, There are

      str. 50/ 3

      str.51/ 6 – dej slova do správného pořadí a vytvoř otázku (zkus najít ke každé otázce odpověď)à poslat


 

NERVOVÁ SOUSTAVA, str. 50

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace nebo pracovní list.

Pracovní list je v příloze mailu spolu se snímkem obrazovky. Sami se rozhodněte, který z podkladů použijete jako zápis do sešitu.

Byl jednou jeden život – Mozek  https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

Byl jednou jeden život – Neurony https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64

ALFBOOK – přírodověda – lidské tělo – nervová soustava

Vl

EVROPSKÉ STÁTY A JEJICH HLAVNÍ MĚSTA, STR. 19 - 23

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je DÚ na poslední straně prezentace. (Zapiš státy Evropy a jejich hlavní města do sešitu. Zápis si rozdělte na části Evropy, tak jako je to v učebnici a v prezentaci.)

Do přílohy mailu vkládám mapku Evropy s vyznačenými státy a hlavními městy, hru PEXESO.

ALFBOOK – vlastivěda – vlastivěda Evropy – Evropa a ostatní světadíly

Tv  
Hv  
inf Praktické činnosti s počítačem - Word, práce s mapami, mapa znaků, e-mail, ...
Vv  
Pv