20.5.- 26.5. 2020

19.05.2020 14:28
Předmět  Učivo
Čj Čj učebnice - ústně opakování - tvrdé a měkké souhlásky
a slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Písanka str. 21.
Putování se sluníčkem str. 11/21 - odpovědi na otázky 
napíše do sešitu Čj domácí (EMAIL).
Čítanka str. 82, 83 + vlastní kniha.
                   
Ma Matematika str. 21 geometrie celá (EMAIL)
+ násobení, dělení dvěma svižně a zpaměti.
Aj
I. Dušková 
Uč. str. 48 - 49 slovíčka z 6. lekce: 
Příběh str. 50:
 
PS: Str. 48 - najdi v učebnici v 6. lekci Rodneyho - nakresli, co drží, pojmenuj předměty z koupelny, zopakuj mytí a česání, vybarvi 3 domečky
      Str. 49 - nalep samolepky ze 6. lekce
 
 
J. Zorková
Uč. str. 48 - 49 slovíčka z 6. lekce: 
Příběh str. 50:
 
PS: Str. 48 - najdi v učebnici v 6. lekci Rodneyho - nakresli, co drží, pojmenuj předměty z koupelny, zopakuj mytí a česání, vybarvi 3 domečky
      Str. 49 - nalep samolepky ze 6. lekce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv Prvouka str. 56 - ústně - přečíst.
Tv Míčové hry.
Hv Karaoke - oblíbená píseň.
Vv Beruška - malba.
Pv Úklid ve školních pomůckách a potřebách.