20.5.- 26.5. 2020

19.05.2020 14:38
Předmět  Učivo
Čj Středa 20.5. - PPJ žlutý s. 5 . Učebnice s. 144/ 13/a - doplněné napsat do sešitu.
                       Učebnice s. 14 - přepsat do sešitu v čase minulém /...určitě ses rozhodl správně.../

Čtvrtek 21.5. - Na Skype - učebnice s. 144 /15 a,b
                       Vypsat z vyjmenovaných slov po b-, l- slovesa a na každé vymyslet větu v níž všechna slova budou začínat stejnou hláskou./ Min 5 slov/

Pátek 22.5. - Květnové pranostiky - PS s. 53.
                     S - Napiš krátkou slohovou práci na téma Můj nejoblíbenější měsíc v roce. / Trochu ho popiš - co se děje v přírodě, počasí,..a hlavně
                     důvody , pro které sis ho vybral. Doplň ilustrací./ Sešit či volný papír./

Pondělí 22.5.- PPJ žluté - s. 6.
                       Časování sloves v budoucím čase - PS s. 54/ 1 prostudovat, napsat 54/2 / budu malovat, budeš malovat,..přinesu, přineseš,../
                       Vypiš z vyjmenovaných slov po m- slovesa a opět tvoř věty.

Úterý 26.5. - Časování sloves v čase minulém - PS s. 55 - celá .
                     Učebnice s. 144/15/a  - chlapci napíší věty o chlapcích v časové posloupnosti, dívky věty o dívkách.
Ma Středa 20.5. - Tělesa a jejich výška.
                       PS s. 31 /1, 6 - doplň další předměty, odhadni a poté změř na cm, zapiš.
                       Vypočítej : 123x100,  240 : 8,  5 600 : 700,  18 000: 90, 90 000 x 8,  120 x 60,  4 x 160,  285 x 10, 18 x 20,  15 x 40 .
                       SÚ - Koronavirem se k 18.5. nakazilo v ČR 8 586 lidí, z toho se 5 641 uzdravilo a 297 lidí zemřelo. Kolik lidí zůstalo nakažených ?

Čtvrtek 21.5. - Zaokrouhli na tisíce  :  42 214,  5 551, 8609, 478 352, 951 145, 158, 1 433, 77566 .
                        Porovnávání - PS s. 32/ 1 - 4
                        SÚ - Sadař objednal 100 broskvoní.  Jeden stromek stojí 187,-Kč . Jaká bude celková cena, jestliže doprava stojí 1 600,- Kč  ?

Pátek 22. 5. Pokračujeme v měření výšek rúzných tělěs - PS s. 33, 34
                    SÚ - Pokoj má šířku 345 cm. Jeho délka je dvakrát větší. Jaká je délka pokoje ? jaký je obvod pokoje ?  Zaokrouhli na celé m. ZRO

Pondělí 25.5. - Převeď na stejné jednotky a vypočítej  .  4m + 50cm,  18m - 20cm,  87m - 100cm, 300cm + 89m, 22m-16cm,  8m-1cm.
                        PS s. 35/1 - 3
                        SÚ - Rybářská loď ulovila za 1 den 14 ryb. Kolik ryb uloví při stejném štěstí 4 rybářské lodě za 8 dní  ?

Úterý 26.5. - G - Vypočitej obvod obdélníku  ABCD, a = 85 mm. b = 6cm ./  Náčrtek.Napiš vzorec a dosazuj. Pozor na jednotky ! /
                           Vypočítej obvod čtverce KLMN , a = 12 cm .
                           Obsahy  - PS s. 36.
                           SÚ - Kolem čtvercové zahrady byl plot v celkové délce 60 m. Jak dlouhá byla jedna strana zahrady ?
                          
      
Aj
Přelož do češtiny : What is this ?  It is a red rubber.  Can I borrow your ruler, please ? I am from England.  What colour is this pencil case ?  Can you play the violin ?  Do   you like playtime ?  It isn't a car.  Thank you for your letter.  What is your favourite toy ?  Do you want an apple  ?
Zopakuj si slovíčka 5. lekce.
poslechni si píseň a pokus se zpívat - Učebnice s. 58.
PS s. 71 - doplň bubliny.  PS 72 - podle Skype.
Čáp bílý, čejka chocholatá
Vl Práce s mapou - hledáme města podle hádanek. /Např. : učebnice s. 26/
"Procházka " Prahou - významné stavby / učeb. s. 28 PL 21 - krajská města.
Počasí a podnebí v ČR - učebnice 29, 30
Tv Cyklistika / dbáme na bezpečnost/
Hv Dechová cvičení, stupnice C dur.
Vv Nakresli slavnostně prostřený stůl.
Pv Slavnostní tabule - nakresli jak si ji představuješ
Koukni na toto video : https://www.ceskatelevize.cz/porady/1124997157-etiketa/204522161300018-etiketa-prostirani-stolu/