20.5. - 26.5. 2020

19.05.2020 14:40
Předmět  Učivo
Čj
Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Ma Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Aj

Skupina Příhodové

Slovíčka- opakovat naučená slovíčka

Učebnice: str. 62/1 (doplň předložky), 2a, 3a (co Ben může/dokáže)

PS: str. 50/ 1 – napiš věty s pomocí vazby: There is, There are

      str. 50/ 3

      str.51/ 6 – dej slova do správného pořadí a vytvoř otázku (zkus najít ke každé otázce odpověď) poslat


 
Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Vl Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Hv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Vv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.
Pv Učivo zasláno  e-mailem zákonným zástupcům.