20.5. - 26.5. 2020

19.05.2020 14:41
Předmět  Učivo
Čj Souvětí (Opakování ze 4. ročníku)
Přečíst pravidla s. 194, 195 a zapsat si je do sešitu.
učebnice 193/1 a, b, c - ústně
PS 42/1
uč. 194/3 - cvičení nepište, uděláme ho ústně na online hodině
PS 42/2 - cvičení nepište, uděláme ho ústně na online hodině
uč. 210/1 - cvičení nepište, uděláme ho ústně na online hodině
PS 47/10 - Pozor na tiskovou chybu (chybí pomlčka na rozdělení slova "hlasité")
                - doplňte vynechaná písmena a čárky, cvičení už nepište do sešitu
                - Prosím, toto cvičení mi pošlete ke kontrole.
Kdo se nezúčastňuje online výuky, napíše půlku cvičení 194/3 a PS 42/2 do sešitu a pošle to ke kontrole, dále si ústně
vyřeší 210/1 a samozřejmě splní další cvičení.
Podklady k vysvětlení učiva pošlu e-mailem.
tereza.moslerova@2zsdobris.cz
Ma Geometrie: učebnice str. 108 cv.4, 5, 7 - ústně. Str. 109 cv. 9 a,d - do sešitu. Připomínám vzoreček: S = 6. a. a  (výsledek v jednotkách čtverečných)
Aj
Alexandra Malá :
- opakuj si slovíčka z lekce 6 na konci pracovního sešitu, odevzdej práci na pyžamo ( pracovní sešit - cvičení z minulého týdne)
- pro dotazy nebo individuální online výuku pište na alex.mala@2zsdobris.cz
 

Skupina Příhodové

Slovíčka- opakovat naučená slovíčka

Učebnice: str. 62/1 (doplň předložky), 2a, 3a (co Ben může/dokáže)

PS: str. 50/ 1 – napiš věty s pomocí vazby: There is, There are

      str. 50/ 3

      str.51/ 6 – dej slova do správného pořadí a vytvoř otázku (zkus najít ke každé otázce odpověď) poslat


 
Oběhová soustava (Krevní oběh) - s. 44
Podklady pošlu e-mailem.
Vl Vodstvo v Evropě - s. 13 - 15
Podklady pošlu e-mailem.
Inf ZADÁNÍ  DOMÁCÍ  ÚLOHY
Tv Atletika
Hv Pohybová improvizace
Vv Počítačová grafika
Pv Ruční práce