20.5. - 26.5. 2020

19.05.2020 14:42
Předmět  Učivo
Čj
Prac.sešit str.37/cv.6,7  str.39/cv.9,10 - pošli ofocené na email.
Žáci, kteří nastoupí v pondělí do školy, nemusejí posílat, práci odevzdají ve škole.
 
Ma
Učebnice str.101/cv.11
minutovky 1.díl str.24 + str.25 - pošli ofocené na email.
Žáci, kteří nastoupí v pondělí do školy,nemusejí posílat, práci odevzdají ve škole.
 
Aj
Skupina M. Kloudové:
Uč. str. 56/cv. 1 - zapsat a naučit slovíčka (výslovnost PS str. 84 - Places in a town)
Uč. str. 56/cv. 2 - přečíst a přeložit
Uč. str. 57/cv. 3 - přepsat a doplnit tabulku do sešitu
Uč. str. 57/cv. 4 - podle vzoru tvořit rozhovory, 1 rozhovor napsat do sešitu
PS str. 46/cv. 1 , 2 tvořit otázky a odpovědi podle vzoru
 

Skupina Příhodové

Slovíčka- opakovat naučená slovíčka

Učebnice: str. 62/1 (doplň předložky), 2a, 3a (co Ben může/dokáže)

PS: str. 50/ 1 – napiš věty s pomocí vazby: There is, There are

      str. 50/ 3

      str.51/ 6 – dej slova do správného pořadí a vytvoř otázku (zkus najít ke každé otázce odpověď) poslat


 

Vyplň test na opakování, opět zašlu zpětnou vazbu. Čas na vyplnění je do 29.5., heslo je stejné jako na minulé testy.
www.survio.com/survey/d/B4K3A4I5M2L8Q1O3C
 
Vl Evropa - str.11 do sešitu si napíšeš co je podnebí a co je počasí,
 napíšeš názvy oceánů, které oblévají Evropu a úkol d) str.13
ze str.14 - vypiš řeky a do kterého moře ústí.
Inf Praktické činnosti s počítačem - Word, práce s mapami, mapa znaků, e-mail, ...
Tv Cvičíme s UčíTelkou, pobyt venku.
Hv Poslech
Vv ilustrace k Př + Vl
Pv
Zdravá strava, práce se stavebnicí.