20.5. - 26.5. 2020

19.05.2020 14:31
Předmět  Učivo
Čj
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
 • online hodina 21.5.
 • online hodina 25.5.
 • online hodina 26.5.
 • online hodina 27.5.
Ma
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
 • online hodina 21.5.
 • online hodina 25.5.
 • online hodina 26.5.
 • online hodina 27.5.
Aj
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
 
Uč. str. 48 - 49 slovíčka z 6. lekce: 
Příběh str. 50:
 
PS: Str. 48 - najdi v učebnici v 6. lekci Rodneyho - nakresli, co drží, pojmenuj předměty z koupelny, zopakuj mytí a česání, vybarvi 3 domečky
      Str. 49 - nalep samolepky ze 6. lekce
Prv
 • viz https://druhad.webnode.cz/  
 • Sledujte především stránky Domácí příprava a Aktuality.
 • web Škola v pyžamu
 • online hodina 21.5.
Tv
 • hry v přírodě
Hv
 • písničky o přírodě
Vv
 • kresba vlastního zážitku
Pv
 • domácí pracovní činnosti