20.5. - 26.5. 2020

19.05.2020 14:32
Předmět  Učivo
Čj Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Ma Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Aj
Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Prv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Tv Dle možností - plavání
                    - turistická vycházka
                    - cyklistika
Hv Karaoke - oblíbená píseň.
Vv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.
Pv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům a žákům.