20.5. - 26.5. 2020

19.05.2020 14:34
Předmět  Učivo
Čj Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
Ma Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/rybarime/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/lov-motylu/priklady1.html
Prv Chování chodců a cyklistů v silničním provozu
Nejdůležitější dopravní značky
Zdůvodnění řešení jednoduchých dopravních  situací
PS str. 55
Tv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
 
Hv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
 
Vv Učivo zasíláno e- mailem přímo zák. zástupcům
 
Pv Koláž - libovolný námět